Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO-u

Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO-u uspostavljeno je 27. septembra 2010. godine sa osnovnim zadatkom da predstavlja Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije u sedištu NATO-a i Evropske unije u Briselu.

misija-srbije-pri-natou.jpg
Bitan aspekt rada Vojnog predstavništva je zastupanje bezbednosnih i odbrambenih interesa Republike Srbije u NATO-u i stalnim misijama država-članica, učestvovanje u radu organizacionih celina NATO-a, kao i pružanje podrške učešću predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u radu političko-vojnih, vojnih i administrativnih organa NATO-a. Takođe, sarađuje sa NATO-om i državama-članicama i izveštava o aktivnostima i razvoju događaja u NATO-u.

Vojno predstavništvo u Misiji Republike Srbije pri NATO-u ima dvojaku funkciju, pošto osim navedenih zadataka izvršava i zadatke u vezi sa vojnom saradnjom sa Evropskom unijom, čime pruža doprinos u ostvarenju najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja naše države – članstva u EU.

Vojno predstavništvo se sastoji iz Kancelarije Vojske Srbije i Kancelarije odbrane u Briselu i Tima za vezu pri Odeljenju za vojnu saradnju NATO-a u Monsu.

Šef Vojnog predstavništva u Misiji Republike Srbije pri NATO-u je pukovnik Milan Ranković.