Pešadijsko naoružanje

Jedinice roda pešadije opremaju se savremenim pešadijskim naoružanjem, optoelektronskim, termovizijskim i sredstvima balističke zaštite po modelu opremanja vojnika pešadije M21 i projektu 1500+.

Automatska puška 7,62 mm M70


Po uzoru na proverenu automatsku pušku AKM, konstruktora Mihaila Kalašnjikova, u fabrici „Zastava Oružje“ osvojena je proizvodnja domaćeg modela sa generičkom oznakom M70. Najbrojnije varijante u naoružanju VS su M70B1, sa fiksnim drvenim kundakom, i M70AB2, sa preklopnim metalnim kundakom. Za razliku od AKM-a i drugih izvedenih modela koji su se proizvodili u desetinama država, M70 ima mogućnost gađanja tromblonskom minom.

Automatska puška 7, 62 mm M-70

Automatska puška 7,62 mm M-70 AB2 namenjena je za uništavanje žive sile i vatrenih sredstava protivnika. Puškom opremljenom tromblonom uspešno se mogu uništavati oklopna i druga borbena vozila, bunkeri, utvrđene zgrade, i zadimljavati i osvetljavati bojište. Na pušku se po potrebi može ugraditi prigušivač pucnja.

Najbolje rezultate prilikom gađanja na živu silu postižu se: jedinačnom paljbom do 400 m, kratkim rafalima do 300 m, a dugim rafalima do 200 m. Sasređenom paljbom više strelaca na otkrivene i grupisane ciljeve uspešno se može gađati do 600 m. Uspešno dejstvo na ciljeve u vazdušnom prostoru je na daljinama do 500 metara.

Automatska puška „zastava“ M-21 5,56 mm


Kompleksnost bojnog polja zahteva oružje velikih mogućnosti koje funkcioniše i u najtežim klimatskim i terenskim uslovima.

Automatska puška 5, 56 mm M-21

Automatska puška M-21 5,56 mm konstruisana je na bazi poznatog „kalašnjikova“ AK-47, a odlikuje je vrlo dobra ergonomska konstrukcija, mali trzaj, efikasan i pouzdan sistem bravljenja i mehanizma za okidanje.

Namenjena je za uništavanje nezaštićene i balističkim prslukom zaštićene žive sile na daljinama do 500 metara. Korišćenjem potcevnog bacača granata vrlo uspešno se mogu uništavati lakše oklopljena borbena i neborbena vozila, zadimljavati i osvetljavati bojište.

Automatski pištolj 7,65 mm M84 „škorpion“


Automatski pištolj 7,65 mm M84 nosi domaću oznaku, ali reč je o češkom pištolju Vz.61 „škorpion“, proizvedenom po licenci u fabrici „Zastava“ u Kragujevcu. Prvobitno su automatski pištolji nosili oznaku M61(j).

Automatski pištolj 7,65 mm M84 „škorpion“

Automatski pištolj M84, kao i original koji je proizvođen za članice Varšavskog pakta, predviđen je prvenstveno za samoodbranu posada tenkova, borbenih vozila pešadije i drugih vozila u kojima nema dovoljno prostora za smeštaj oružja sa dugim cevima. 

Za primenu u specijalnim snagama M84 oprema se prigušivačem pucnja domaće proizvodnje.

Bacač granata automatski 30 mm M-93


Na osnovu ruskog automatskog bacača granata AGS-17 „plamja“, u fabrici „Zastava Oružje“ u Kragujevcu usvojena je proizvodnja domaćeg oruđa sa oznakom ABG M93. U jedinicama vojske koristi se od 1999. godine.

Bacač granata automatski 30 mm M-93

Komplet automatskog bacača granata M93 čine bacač sa nišanskom spravom NSBG-1 (ima durbin sa uvećanjem 2,6 puta), tri municijske kutije (doboša), šest redenika sa po 30 članaka, punjač redenika, durbin za rektifikaciju i individualni komplet.

Bacač granata automatski 30mm M-93 je oruđe za podršku pešadije, namenjeno za neutralisanje žive sile i vatrenih sredstava u nepotpunim zaklonima i van njih, kao i za uništavanje lako oklopljenih borbenih i neborbenih vozila. Pogodan je za gađanje ciljeva koji se nalaze iza prirodnih prepreka.

Minobacač 60 mm M-57


Minobacač 60 mm M-57 gađa ubacnom putanjom pa je pogodan za gađanje ciljeva na zadnjem nagibu, u jarugama i zemljišnim udubljenjima. Za izvršenje ovih zadataka upotrebljava trenutnu, dimnu i osvetljavajuću minu.

Minobacač 60 mm M-57

Minobacač 60 mm M-57 je namenjen za neutralisanje žive sile i vatrenih sredstava neprijatelja (otkrivenih i u zaklonima), stvaranje dimnih zavesa radi zaslepljivanja neprijatelja i maskiranja vlastitih jedinica, osvetljavanje bojišta i za pravljenje prolaza u žičanim preprekama.

Minobacač 82 mm M-69 i M-69A


Minobacačima se u oduvek pridavao veliki značaj jer su to vrlo efikasna i jednostavna oruđa vatrene podrške pešadije. Gađa vertikalnom putanjom, pa je pogodan za gađanje ciljeva na zadnjim nagibima, jarugama, zemljišnim udubljenjima. Upotrebljava se za pravljenje prolaza u žičnim preprekama, zaslepljivanje osmatračnica i vatrenih tačaka i zadimljavanje i osvetljavanje bojišta. Za gađanje minobacačem 82 mm upotrebljava se trenutna, dimna i osvetljavajuća mina.

Minobacač 82 mm M-69

Minobacač 82 mm M-69 i M-69A je prateće oruđe pešadije namenjeno za neutralisanje i uništavanje žive sile i vatrenih sredstava protivnika. 

Minobacač 120 mm M-75


Minobacač 120 mm M-75 je prateće oruđe pešadije, namenjeno za neutralisanje i uništavanje žive sile i vatrenih sredstava protivnika, stvaranje dimnih zavesa, zaslepljivanje osmatračnica i vatrenih tačaka, osvetljavanje bojišta, otvaranje prolaza kroz žičane prepreke i minska polja i rušenje fortifikacijskih objekata lakog tipa.

Minobacač 120 mm M-75

Minobacačima 120 mm M-75 gađa vertikalnom putanjom, pa je pogodan za tučenje ciljeva na zadnjim nagibima, jarugama, zemljišnim udubljenjima. Upotrebljava se za pravljenje prolaza u žičnim preprekama, zaslepljivanje osmatračnica i vatrenih tačaka i zadimljavanje i osvetljavanje bojišta.

Protivoklopni lansirni komplet 9K111 „fagot“


Za protivoklopnu borbu pešadijski bataljoni naoružani su protivoklopnim lansirnim kompletom (POLK) 9K111 „fagot“.

Protivoklopni lansirni komplet 9K111 „fagot“

Protivoklopni raketni sistem 9K111 sa protivoklopnom vođenom raketom 9M111M jeste oruđe pešadije namenjeno za borbu protiv nepokretnih i pokretnih oklopnih sredstava na daljinama od 75 do 2500 metara. Pokretna oklopna vozila može da gađa do maksimalne brzine kretanja od 70 kilometara na sat.

Može se uspešno upotrebiti za gađanje aviona i drugih letelica na stajankama, helikoptera u toku lebdenja, kao i za gađanje amfibijskih vozila i drugih oklopnih plovila. Protivoklopni lansirni sistem 9K111 čine protivoklopno lansirno oruđe, protivoklopna vođena raketa i indikator svetlosnih smetnji.

Protivoklopni raketni komplet „kornet“


Najsavremeniji sistem u Vojsci Srbije namenjen za protivoklopnu borbu je protivoklopni raketni sistem „kornet“.

Protivoklopni raketni sistem „kornet“

Namenjen je za uništavanje savremenih tenkova opremljenih dinamičkom zaštitom i drugih lakše oklopljenih ciljeva, fortifikacijskih utvrđenja i niskoletećih lebdećih vazduhoplova. Efikasno dejstvo protivoklopnom vođenom raketom 9M133M-2 na oklopljene ciljeve je na daljinama do 8000 metara, a za uništavanje i neutralisanje lako utvrđenih objekata i vazdušnih ciljeva (helikoptera) termobaričnom vođenom raketom 9M133F-1 na daljinama do 5500 metara. Pokretna oklopna vozila može da gađa do maksimalne brzine kretanja od 70 kilometara na sat.

Protivoklopni raketni sistem „kornet“ čine protivoklopno lansirno oruđe, protivoklopna vođena raketa i termovizijski nišan koji omogućava otkrivanje, praćenje i navođenje raketa na cilj u povoljnim, dnevnim i noćnim uslovima, kao i u uslovima smanjene vidljivosti.
 

Mitraljez 7,62 mm M-84


U fabrici „Zastava Oružje“ u Kragujevcu tradicionalno se izrađivalo pouzdano oružje na osnovu inostranih uzora. Jedno od dobro izabranih rešenja jeste puškomitraljez (sa nožicama), odnosno mitraljez (sa tronožnim postoljem) kalibra 7,62 mm M-84, nastao na osnovu sovjetskog oružja PKM (Puškomitraljez Kalašnjikova Modifikovani).Mitraljez 7,62 mm M-84 namenjen je za neutralisanje i uništavanje otkrivenih i maskiranih, grupnih i važnijih pojedinačnih ciljeva, neutralisanje vatrenih sredstava neprijatelja koja dejstvuju kroz puškarnice bunkera ili utvrđenih zgrada, uništavanje i onesposobljavanje motornih i slabije oklopljenih vozila i uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru.

Pištolj 9 mm CZ-99


Pištolji za potrebe oružanih snaga Srbije već tradicionalno se izrađuju u kragujevačkoj fabrici „Zastava Oružje“, u kojoj su proizvođeni pištolji kalibra 7,62x25 mm M-57, na osnovu sovjetskog modela TT. Kao naslednik tog pištolja, od 1991. godine proizvodi se CZ-99 sa metkom 9 mm „para“.

Pištolj 9 mm CZ-99

Pištolj 9 mm CZ-99 namenjen je za uništavanje žive sile na daljinama do 50 metara.

Poluautomatska snajperska puška 7,9 mm M-76


Po uzoru na porodicu „kalašnjikov“, u fabrici „Zastava Oružje“ nastala su dva modela poluautomatskih snajperskih pušaka, prilagođenih za moćniju municiju u odnosu na onu koju koriste standardna oružja pešadije VS. Zato su primenjeni ojačani elementi sistema za pozajmicu barutnih gasova „kalašnjikova“. Puška M-76 koristi metak kalibra 7,92x57 mm „mauzer“. 

Poluautomatska snajperska puška 7,9 mm M-76

Poluautomatska snajperska puška 7,9 mm M-76 namenjena je za uništavanje važnijih pojedinačnih otkrivenih i maskiranih živih ciljeva na većim daljinama.

Puška sačmarica „zastava“ LP 12 PA


Puška  sačmara  LP 12  PA  je lovačka puška koja se koristi u policiskim jedinicama kao efikasno oružje u urbanim sredinama na rastojanjima do 150 metara. Efekisano se koristi u zgradama, hodnicima, tunelima, šipražju, čestaru, gustoj šumi i uopšte u uslovima smanjene vidljivosti. 

Puška sačmarica LP 12 PA

Kalibar se ne izražava u milimetrima već na osnovu prečnika jedne kugle izrađene od engleske funte olova (453,5027 grama).

Puškomitraljez 7,62 mm M72


U osnovi, puškomitraljez M-72 predstavlja derivat automatske puške M-70 sa teškom cevi i dvonožnim postoljem, čime se obezbeđuje veći domet. Ideja razvoja puškomitraljeza unificiranog sa osnovnim oružjem pešadije, preuzeta je od porodice „kalašnjikov“.

Puškomitraljez 7, 62 mm M72

Puškomitraljez 7,62 mm M-72 namenjen je za uništavanje žive sile i sredstava ratne tehnike neprijatelja, kao i za uništavanje ciljeva u vazdušnom prostoru na daljinama do 500 metara.

Snajperska puška M-93 12,7 mm


Domaća puška 12,7 mm M93 „crna strela“, sa optičkim nišanom M-94 8x56, od kraja devedesetih godina proizvodi se u fabrici „Zastava Oružje“ u Kragujevcu. U pitanju je dalekometna puška sa optičkim nišanom, koja se u svetu često naziva antimaterijalna puška, jer se prvenstveno koristi za uništavanje sredstava ratne tehnike.

Snajperska puška M-93 12,7 mm

Dalekometna puška 12,7 mm M-93 namenjena je za borbu protiv žive sile na otvorenom prostoru, protiv neborbenih lakooklopljenih borbenih vozila, kao i za gađanje osetljivih ciljeva kao što su prizemljeni avioni i helikopteri, sredstva veze, sredstva za elektronsko osmatranje i praćenje itd. Pogodna je za upotrebu u brdskim predelima i za zaštitu pograničnog pojasa, kao i za uništavanje plutajućih mina na rekama i moru.