Vojni praznici

Odluku o određivanju Dana Vojske Srbije i ostalih vojnih praznika u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije donosi predsednik Republike Srbije na predlog ministra odbrane.

svecanost-dan-vojske-srbije-takovo.jpg

Praznici vidova Vojske Srbije


Dan Kopnene vojske – 16. novembar.
– Tog dana 1914. godine počela je jedna od najznačajnijih bitaka u Prvom svetskom ratu, Kolubarska bitka. Nosilac borbenih dejstava srpske vojske u toku ove bitke bile su jedanaest pešadijskih i jedna konjička divizija, podržanih sa 426 artiljerijska oruđa.

Dan Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane – 24. decembar.
– Tog dana 1912. godine, na osnovu Odluke srpskog Vojnog ministarstva i Glavnog đeneralštaba, vojvoda Radomir Putnik je doneo Rešenje o formiranju Vazduhoplovne komande sa sedištem u Nišu. U sastav komande ušli su Aeroplansko i Balonsko odeljenje, Vodonička centrala i Golubija pošta (svi segmenti tadašnjeg vazduhoplovstva). U to vreme Srbija je bila jedna od 15 zemalja u svetu koja je imala vojno vazduhoplovstvo i jedna među prvih 5 zemalja u svetu koja je tokom opsade Skadra 1913. godine upotrebila vazduhoplove u borbenim dejstvima.

Praznici rodova Vojske Srbije


Dan avijacije – 2. avgust.
– Tog dana 1893. godine izdato je Naređenje kralja Srbije Aleksandra I Obrenovića, kojim je predviđeno da se u svakoj diviziji obrazuju vazduhoplovna odeljenja, a to su bile prve vazduhoplovne jedinice u srpskoj vojsci. Tradicionalno je do 1941. godine taj dan proslavljan kao slava svih pilota i letača.

Dan rečnih jedinica – 19. avgust. – Tog dana 1915. godine, na Čukarici kod Beograda, porinut je prvi srpski rečni ratni brod „Jadar“, čime je zvanično otpočelo formiranje srpske rečne flotile.

Dan artiljerije – 14. septembar.
– Tog dana 1918. godine počela je artiljerijska priprema proboja Solunskog fronta, koja je trajala do početka proboja – 15. septembra u 05.30 časova. Blizu 2.000 artiljerijskih cevi oglasilo je početak dugo očekivanog napada savezničkih snaga na Solunskom frontu.

Dan artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva – 30. septembar. – Tog dana 1915. godine grupa nemačkih aviona bombardovala je Kragujevac. Tada je artiljerac Radomir Raka Ljutovac vatrom iz topa oborio nemački avion. To je bilo prvo obaranje neprijateljskog aviona protivavionskim topom u Srbiji.

Dan oklopnih jedinica – 31. oktobar. – Tog dana 1941. godine ustanički vod od dva tenka prvi put je dejstvovao u toku borbe za oslobađanje Kraljeva.

Dan inžinjerije – 6. novembar. – Tog dana 1865. godine u Kneževini Srbiji donet je Zakon o izmeni i dopuni Zakona o uređivanju vojske iz 1864. godine, kojim su pontoniri i pioniri izdvojeni iz artiljerije u poseban rod – rod inžinjerije.

Dan jedinica za elektronska dejstva – 11. novembar. – Tog dana 1946. godine u Nišu je formirana prva jedinica za radio-izviđanje i protivelektronska dejstva.

Dan pešadije – 16. novembar. – Tog dana 1914. godine počela je Kolubarska bitka. Nosilac borbenih dejstava srpske vojske u toku ove bitke bile su jedanaest pešadijskih i jedna konjička divizija, podržanih sa 426 artiljerijskih oruđa.

Praznici službi Vojske Srbije


Dan muzičke službe – 12. januar. Tog dana 1845. godine, vojnim zakonom Ustroeniem garnizonog voinstva definisano je da se vojna muzika sastoji od 50 ljudi (kapelmajstora, predvodnika-tamburmažora, dobošara i 47 prostih muzičara).

Dan geodetske službe – 5. februar. – Tog dana 1876. godine knjaz Milan Obrenović doneo je odluku o formiranju Đeneralštaba Srpske vojske, koji je u svom sastavu imao tri odeljenja, od kojih je drugo odeljenje bilo Geografsko, namenjeno za premer Srbije za vojne potrebe. 

Dan informatičke službe – 21. februar. – Tog dana 1963. godine, formirana je Šesta uprava. Ovoj upravi je potčinjen Centar za obradu podataka (COP), koji je 1964. godine opremljen prvim računarskim sistemom UNIVAC-1004. Kasnije su računarski centri bili sledbenici COP kako tehnički, tako i organizaciono i kadrovski. Stoga se ovaj dan vezuje za početak uvođenja računarske tehnike u vojsku i razne segmente poslovanja.

Dan obaveštajne službe – 5. mart. – Tog dana 1884. godine doneta je Uredba o đeneralštabnoj struci, kojom je prvi put u modernoj srpskoj državi ustanovljena organizaciona celina vojske koja se isključivo bavila vojnoobaveštajnom delatnošću, odnosno definisana uloga generalštabne struke, kao i organizacija i delokrug rada Glavnog Đeneralštaba, koji se sastojao od tri odeljenja. Operativno odeljenje bilo je podeljeno na Spoljni i Unutrašnji odsek. Spoljni odsek je proučavao zemlje i vojske evropskih i susednih država, pre svega, njihovu organizaciju, popunjavanje, sastav, brojno stanje, razmeštaj, školstvo i ustrojstvo.

Dan pravne službe – 10. maj. – Tog dana 1864. godine u Srbiji je donet Vojni sudski zakonik, kojim su bili uređeni organizacija i postupak vojnih sudova u redovnom i vanrednom stanju.

Dan službe vazdušnog osmatranja i javljanja – 18. jun. – Tog dana 1915. godine srpska Vrhovna komanda izdala je naređenje da se oforme stalne osmatračke signalne stanice, radi označavanja pravca leta neprijateljskih aviona. Na osnovu toga samo u tadašnjoj Trećoj armiji formirano je više stanica na rejonima Drinske, Timočke i Kombinovane divizije.

Dan sanitetske službe – 30. jul. – Tog dana 1839. godine, ukazom je postavljen prvi štabni doktor (po sadašnjoj terminologiji načelnik saniteta), što je prvi zvanični dokument o radu vojne sanitetske službe.

Dan kadrovske službe – 1. septembar. – Tog dana, na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu personalnih organa – kadrovske službe u Vojsci i iskustava stranih oružanih snaga, počinje takozvana „personalna godina“.

Dan vojne policije – 14. septembar. – Tog dana 1955. godine, naređenjem vrhovnog komandanta oružanih snaga FNRJ, formirana je vojna policija u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.

Dan tehničke službe – 15. septembar. – Tog dana 1891. godine, u barutani „Obilićevo“ kod Kruševca, započela je proizvodnja nitroceluloznog (bezdimnog) baruta, što je omogućilo da kragujevački Zavod do 1901. godine osvoji proizvodnju municije 7x57 mm za puške „mauzer“ M-1899.

Dan službe telekomunikacija – 20. septembar. – Tog dana 1916. godine, na predlog ministra vojnog, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević odobrio je Uredbu o vojnom telegrafu, na osnovu koje su jedinice veze izdvojene iz sastava roda inžinjerije, prerasle u jedinice ranga bataljon – puk, čime je veza postala samostalan rod vojske.

Dan atomsko-biološko-hemijske službe – 28. septembar. – Tog dana 1932. godine, na osnovu Uredbe ministra vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije, u Kruševcu je počelo formiranje barutanskog bataljona u okviru Zavoda „Obilićevo“. To je bila prva regularna jedinica protivhemijske zaštite.

Dan  saobraćajne  službe  – 28.  septembar.  –  Tog  dana  1908.  godine  kralj  Petar  I Karađorđević izdao je Ukaz o formiranju saobraćajne službe.

Dan vojnih padobranaca – 14. oktobar. – Tog dana 1944. godine, u Gravinu kod Barija u Italiji, formiran je 1. padobranski bataljon Narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije. Ovaj datum se proslavlja i kao dan 63. padobranske brigade.

Dan meteorološke i navigacijske službe – 1. novembar. – Tog dana 1923. godine, u Petrovaradinu je osnovana meteorološka sekcija Prve vazduhoplovne komande. Zadatak sekcije bio je da se stara o organizaciji vazduhoplovne meteorološke službe i popuni ljudstvom i opremom.

Dan finansijske službe – 8. novembar. – Tog dana 1944. godine formirano je Finansijsko odeljenje pri Povereništvu narodne odbrane, koje je postalo rukovodeći organ finansijske službe za celu NOVJ. Istovremeno u svim komandama formirani su organi finansijske službe. Na taj način je finansijska služba, prvi put u organizaciji vojske pravno konstituisana kao posebna služba.

Dan građevinske službe – 8. novembar. – Tog dana je Međunarodni dan urbanizma, koji je Republika Srbija zvanično prihvatila kao Dan urbanizma. Uloga urbanizma u vojnom građevinarstvu vidi se u definisanju i usklađivanju uzajamnih potreba sistema odbrane. Poseban značaj i ulogu ova oblast ima u organizaciji prostora unutar vojnih baza.

Dan verske službe – 12. novembar. – Tog dana 1839. godine, po prvi put je definisano vršenje verske službe u vojsci, donošenjem Vojnog zakona u Vojsci Kneževine Srbije.

Dan bezbednosne službe – 12. novembar. – Tog dana 1839. godine, donet je Vojni zakon, koji je prvi pravni akt u kome se na celovit način definišu pitanja bezbednosne i kontraobaveštajne zaštite vojske Kneževine Srbije. Ovim zakonom detaljno su razrađeni oblici ugrožavanja bezbednosti vojske, predviđena su dela i sankcije zbog izdaje, bekstva, pobune i drugih oblika pojedinačnog ili kolektivnog delovanja. Takođe, obrađeni su blud i nasilje, a posebno su razgrađena dela špijunaže, kao i dela protiv ustava i „slobode naroda“.

Dan veterinarske službe – 13. novembar. – Tog dana 1851. godine, na predlog državnog saveta, Ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića postavljen je prvi načelnik veterinarske službe.

Dan intendantske službe – 13. novembar. 

Dan vojnih veterana – 4. decembar. – Tog dana 1912. godine je potpisano primirje u Prvom balkanskom ratu između saveznika: Kraljevine Srbije, Kraljevine Crne Gore, Kraljevine Bugarske, sa jedne, i Osmanske carevine, sa druge strane, kao poražene. Tada je oko 400.000 boraca Vojske Kraljevine Srbije dobilo status starog ratnika (savremeni termin veteran), a o zadovoljenju njihovih potreba brigu je preuzelo Ministarstvo vojno u okviru Vlade Kraljevine Srbije, za koju su bili od životnog značaja kao borci u ratovima koji su usledili i u kojima su učestvovali.

Praznici jedinica i ustanova MO i VS


Dan Komande za obuku – 15. januar. 

Dan Vojne bolnice Niš – 22. januar. – Tog dana 1878. godine, na predlog načelnika saniteta, ministar vojni donosi ukaz da počne sa radom Vojna bolnica za hiljadu bolesnika i ranjenika u Nišu.

Dan Medija centra „Odbrana“ – 24. januar. – Tog dana 1879. godine izašao je prvi broj časopisa „Ratnik“. Centar nastavlja tu tradiciju.

Dan vojnog sporta – 25. januar.

Dan 72. brigade za specijalne operacije – 27. januar. – Tog dana uspešno je realizovan prvi borbeni zadatak ove jedinice.

Dan Četvrte brigade Kopnene vojske – 31. januar. – Tog dana se obeležava Dan oslobođenja Vranja od Turaka, a to je i Dan Prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog, koji je bio smešten u kasarni u Vranju, koja i danas nosi njegov naziv. Ovaj puk je postojao više od pet decenija i učestvovao u pet ratova. Osim Dana oslobođenja grada, 31. januar je bio i gradska slava Vranja (Sveti Atanasije Veliki). Ove praznike obeležavali su i pripadnici Prvog pešadijskog puka knjaza Miloša velikog, jer je 31. januar bio pukovska slava. Pripadnici bivše 78. motorizovane brigade, koja je ušla u sastav Četvrte brigade KoV, ovaj dan su obeležavali kao Dan jedinice.

Dan Centra za obuku Ratnog vazduhoplovstva i PVO – 3. februar. – Tog dana 1945. godine je osnovana Vazduhoplovna podoficirska škola sa sedištem u Novom Sadu.

Dan Vojnogeografskog instituta „General Stevan Bošković“ – 5. februar. – Tog dana 1876. godine knjaz Milan Obrenović doneo je odluku o formiranju Đeneralštaba Srpske vojske, koji je u svom sastavu imao tri odeljenja, od kojih je drugo odeljenje bilo Geografsko, namenjeno za premer Srbije za vojne potrebe.

Dan Vojnog arhiva – 5. februar. – Tog dana 1876. godine knez Milan Obrenović donosi Ukaz „Ustrojstvo Glavnog Đeneralštaba”, kojim je predviđeno da Glavni generalštab ima tri odeljenja, od kojih je treće istorijsko, čiji je zadatak, između ostalog, da „pribira istorijska data”, čuva celokupnu arhivu i rukovodi generalštabnom bibliotekom. Time je utemeljeno prvo institucionalno bavljenje vojnom istorijom i arhivom u srpskoj vojsci.

Dan Muzeja vazduhoplovstva – 15. februar. 

Dan Centra za komandno-informacione sisteme i informatičku podršku – 21. februar. – Tog dana 1963. godine, formirana je VI uprava. Ovoj upravi je potčinjen Centar za obradu podataka (COP), koji je 1964. godine opremljen prvim računarskim sistemom UNIVAC-1004. Kasnije su računarski centri bili sledbenici COP kako tehnički, tako i organizaciono i kadrovski. Stoga se ovaj dan vezuje za početak uvođenja računarske tehnike u vojsku i razne segmente poslovanja.

Dan Centra veterinarske službe – 22. februar. 

Dan Univerziteta odbrane – 24. februar. – Tog dana 2011. godine Vlada Republike Srbije, na predlog ministra odbrane, a nakon prethodno završenih svih neophodnih saglasnosti i akreditacija visokoškolskih jedinica, donela je Odluku o osnivanju Univerziteta odbrane u Beogradu.

Dan Vojnomedicinske akademije – 2. mart. – Tog dana 1844. godine na osnovu saglasnosti Sovjeta Kneževine Srbije, knez Aleksandar Karađorđević doneo je akt o osnivanju bolnice Centralne vojske, čime su udareni temelji Glavne vojne bolnice, preteče današnje Vojnomedicinske akademije.

Dan Vojnoobaveštajne agencije – 5. mart. – Tog dana 1884. godine doneta je Uredba o đeneralštabnoj struci, kojom je prvi put u modernoj srpskoj državi ustanovljena organizaciona celina vojske koja se isključivo bavila vojnoobaveštajnom delatnošću, odnosno definisana uloga generalštabne struke, kao i organizacija i delokrug rada Glavnog Đeneralštaba, koji se sastojao od tri odeljenja. Operativno odeljenje bilo je podeljeno na Spoljni i Unutrašnji odsek. Spoljni odsek je proučavao zemlje i vojske evropskih i susednih država, pre svega, njihovu organizaciju, popunjavanje, sastav, brojno stanje, razmeštaj, školstvo i ustrojstvo.

Dan Inspektorata odbrane – 11. mart. – Tog dana 1911. godine kralj Petar I Karađorđević je osnovao Glavnu inspekciju celokupne vojske, odnosno doneo Uredbu o Glavnoj inspekciji celokupne vojske, na osnovu Zakona o ustrojstvu vojske i Zakona o ustrojstvu Vojnog ministarstva. Uredbom je bio propisan sastav, nadležnosti i ovlašćenja Glavne inspekcije, što predstavlja formalno i pravno utemeljenje jedinstvene inspekcije srpske vojske.

Dan Vojne akademije – 18. mart. – Tog dana 1850. godine knez Aleksandar Karađorđević odobrio je Projekat ustrojavanja Artiljerijske škole, koja je osposobljavala oficirski kadar svih rodova tadašnje srpske vojske. Njenom reorganizacijom, 1880. godine, obrazovana je Vojna akademija sa Nižom i Višom školom.

Dan Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ – 14. april. – Tog dana 1978, Naredbom saveznog sekretara za narodnu odbranu SFRJ, formirano je Odeljenje vojne policije za protivteroristička dejstva u sastavu 282. bataljona vojne policije.

Dan Centra za obuku putem simulacija – 16. april. – Tog dana ministar odbrane Republike Srbije je doneo odluku o formiranju Centra za obuku putem simulacija.

Dan Centra za primenjenu matematiku i elektroniku – 5. maj. – Tog dana 1967. godine, Naredbom državnog sekretara za narodnu odbranu SFRJ, str. pov. br. 168 formiran je Centar za izradu šifara, čije tradicije ova ustanova nastavlja. Od 1976. godine ovaj dan se obeležavao za Dan 120. kriptografskog centra, a zatim Instituta za primenjenu matematiku (od 1982. godine) i Centra za primenjenu matematiku i elektroniku do 2007. godine, kada je ova ustanova proslavila 40 godina postojanja i rada.

Dan Garde – 6. maj.
– Toga dana 1830. godine, naređenjem kneza Miloša Obrenovića formirana je Gvardija.

Dan Vojne štamparije „Beograd“ – 6. maj. – Tog dana 1898. godine kralj Aleksandar I Obrenović, na osnovu Zakona o ustrojstvu vojske i Zakona o ustrojstvu vojnog ministarstva, doneo je ukaz da se u sastavu Geografskog odeljenja Ministarstva vojnog ustanovi štamparska radionica sa jednim upravnikom, osobljem i potrebnim slagačima i učenicima.

Dan Vojne gimnazije – 21. maj. – Tog dana 1970. godine naredbom državnog sekretara za narodnu odbranu osnovana je i počela sa radom Vojna gimnazija.

Dan Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije – 24. maj. 

Dan Centra za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ – 7. jun. – Tog dana 2010. godine formiran je Centar za obuku i usavršavanje podoficira.

Dan Centra vojnomedicinskih ustanova Beograd – 9. jun. – Tog dana 1922. godine formiran je Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd.

Dan 1. logističkog centra – 11. jun. – Tog dana 2017. godine, formiran je 1. logistički centar od rasformiranih jedinica 4.skladišnog bataljona, 5. logističkog bataljona i 1. sabirno-prodajnog centra.

Dan Instituta za strategijska istraživanja – 11. jun. 
 
Dan Vazduhoplovnog zavoda „Moma Stanojlović“ – 1. jul. – Tog dana 1916. godine, naredbom Štaba Vrhovne komande, formirana je Aeroplanska radionica na aerodromu Mikra kraj Soluna. Ova radionica je u toku svog postojanja menjala lokacije, a od 1. januara 1973. godine locirana je u Batajnici. Naredbom Saveznog sekretariajta za narodnu odbranu od 13. decembra 1976. godine dobija ime Vazduhoplovni zavod „Moma Stanojlović“.

Dan Druge brigade Kopnene vojske – 12. jul. – Tog dana 1805. godine Đorđe Petrović Karađorđe, vođa Prvog srpskog ustanka, sa 6.000 ustanika, knezovima i najviđenijim srpskim vojvodama tog vremena izvojevao je pobedu nad Turcima, u oslobođenju tadašnjeg Karanovca, a današnjeg grada Kraljeva sa okolinom. U istoriji je taj datum poznat kao Boj na Karanovcu. Potpuna pobeda i oslobađanje Karanovca od turske vlasti izvojevana je kako uspešnim komandovanjem, tako i pregovaračkim sposobnostima Karađorđa.

Dan Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju – 17. jul. – Tog dana 1863. godine u Knjaževini Srbiji, na osnovu Zakona Miloša Obrenovića, Artiljerijska uprava donosi prvi standard „Administracija sviju tehničkih zavedenija koji sačinjavaju tehnički organi”.

Dan Rečne flotile – 19. avgust. – Tog dana 1915. godine, na Čukarici kod Beograda porinut je prvi srpski rečni ratni brod „Jadar“, čime je zvanično otpočelo formiranje srpske rečne flotile. Istog dana obeležava se i Dan rečnih jedinica.

Dan Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“  – 19. avgust. – Tog dana 1915. godine, na Čukarici kod Beograda porinut je prvi srpski rečni ratni brod „Jadar“, čime je zvanično otpočelo formiranje srpske rečne flotile. Istog dana obeležava se i Dan rečnih jedinica.

Dan Vojnog muzeja – 22. avgust. – Tog dana 1878. godine Ukazom kneza Milana Obrenovića osnovan je Vojni muzej.

Dan Mešovite artiljerijske brigada – 14. septembar. – Tog dana 1918. godine, počela je artiljerijska priprema proboja Solunskog fronta, koja je trajala do početka proboja – 15. septembra u 05.30 časova. Blizu 2.000 artiljerijskih cevi oglasilo je početak dugo očekivanog napada savezničkih snaga na Solunskom frontu. Istog dana obeležava se i Dan artiljerije.

Dan Centra za obuku logistike – 15. septembar.  – Tog dana 1891. godine, započela je proizvodnja nitroceluloznog (bezdimnog) baruta u barutani Obilićevo kod Kruševca.

Dan Brigade veze – 20. septembar. – Tog dana 1916. godine na predlog ministra vojnog, prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević odobrio je Uredbu o vojnom telegrafu. Brigada nastavlja tradicije jedinica veze Vrhovne komande, odnosno Đeneralštaba srpske vojske, nastalih nakon donošenja ove uredbe. Istog dana obeležava se i Dan službe telekomunikacije.

Dan Rasinske brigade – 23. oktobar. – Tog dana 1981. godine je formirana herojska 125. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije čije tradicije nastavlja Rasinska brigada.

Dan Tehničkog remontnog zavoda NH Đurđe Dimitrijević Đura – 26. septembar. – Tog dana 1950. godine osnovana je vojna radionica, kao specijalizovana vojna ustanova tehničke službe. Naredbom za formiranje je propisana i unutrašnja organizacija radionice.

Dan Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ – 26. septembar.
– Tog dana (po novom kalendaru) 1899. godine, naređenjem ministra vojnog Kraljevine Srbije, formirana je u Beogradu vojna muzika pod nazivom „Beogradski vojni orkestar“. Umetnički ansambl nastavlja tradicije tog orkestra.

Dan Tehničkog remontnog zavoda Čačak – 30. septembar. – Tog dana 1925. godine, Rešenjem Državnog saveta Kraljevine SHS, ustupljeno je nepovratno imanje Opštine čačanske Ministarstvu vojske i mornarice, radi podizanja Inžinjerijsko-tehničkog zavoda.

Dan Treće brigade Kopnene vojske – 7.  oktobar.  –  Tog  dana  u  Prvom  balkanskom  ratu,  Drugi pešadijski puk „Knjaz Mihailo“ I poziva Moravske divizije krenuo je u rat. Ovaj puk učestvuje u Kumanovskoj, Prilepskoj i Bitoljskoj bitki. U Drugom balkanskom ratu, u Bregalničkoj bici, zbog energičnosti, siline i neprobojnosti odbrane, od protivnika dobija epitet „gvozdeni“. U Prvom svetskom ratu učestvuje u Cerskoj bici, a njegovom trećem komandantu, pukovniku Milivoju Stojanoviću, Stanislav Binički posvećuje kompoziciju „Marš na Drinu“. Prilikom povlačenja srpske vojske preko Albanije, Gvozdeni puk štitio je odstupnicu i 1916. godine učestvovao u bici na Gorničevu, a 1918. aktivno učestvuje u oslobođenju Niša. Borbeni put vodi ga sve do Temišvara. Gvozdeni puk je jedna od najčuvenijih jedinica srpske vojske, koju je Vrhovna komanda upotrebljavala u presudnim bitkama.

Dan Trećeg centra za obuku – 7. oktobar.
– Tog dana 1918. godine, srpska vojska ulazi u Leskovac.

Dan 126. brigade vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja – 12. oktobar. – Tog dana 1992. godine formirana je 126. brigada VOJIN u čiji sastav su ušli ljudstvo i tehnika rasformiranih 3. i 5. puka VOJIN.

Dan 63. padobranske brigade  14. oktobar. Tog dana 1944. godine formiran je 1. padobranski bataljon, čije tradicije nastavlja 63. padobranska brigada.

Dan Drugog centra za obuku – 15. oktobar. – Tog dana 1918. godine, ulaskom srpske vojske, oslobođeno je Valjevo.

Dan Timočke brigade – 19. oktobar.
– Tog dana 1918. godine oslobođen je Zaječar.

Dan Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik – 19. oktobar.

Dan Centra sanitetske službe – 20. oktobar.

Dan Beogradske brigade – 1. novembar. – Tog dana 1918. godine Prva srpska armija, pod komandom vojvode Petra Bojovića, oslobađa Beograd. Bila je to kruna velike savezničke ofanzive, započete mesec i po dana ranije, probojem Solunskog fronta.

Dan Vojnotehničkog instituta – 3. novembar. – Tog dana Ministarstvo narodne odbrane FNRJ pokrenulo je formiranje Vojnotehničkog instituta.

Dan Prve brigade Kopnene vojske – 9. novembar. – Tog dana 1918. godine jedinica srpske vojske predvođena majorom Vojislavom Bugarskim, ušla je u Novi Sad, kao centar političkog pokreta za otcepljenje Srema, Banata, Bačke i Baranje od Ugarske i njihovo prisajedinjavanje Srbiji, što se i dogodilo 25. novembra na Velikoj narodnoj skupštini. Ta i druge jedinice srpske vojske, koje su zaposele ovu teritoriju, omogućile su sprovođenje izbora za Skupštinu i dolazak poslanika za njeno održavanje.

Dan 224. centra za elektronska dejstva – 11. novembar. – Tog dana 1946. godine u Nišu je formirana prva jedinica za radio-izviđanje i protivelektronska dejstva. Istog dana obeležava se i Dan jedinica za elektronska dejstva.

Dan Vazduhoplovnomedicinskog instituta – 11. novembar. – Tog dana 1945. godine je osnovan Vazduhoplovni medicinski centar. Od tog perioda do danas ova ustanova je menjala naziv, organizaciju i lokaciju, ali je ostala prepoznatljiva po svom specijalističkom domenu u vazduhoplovnoj medicini.

Dan Vojne bolnice Novi Sad – 11. novembar. – Tog dana 1919. godine postavljen je upravnik Stalne vojne bolnice Potiske divizijske oblasti i ustanova – Bolnica u Petrovaradinu –počela je da radi.

Dan Vojnobezbednosne agencije – 12. novembar. – Tog dana 1839. godine donet je Vojni zakon, koji je prvi pravni akt u kome se na celovit način definišu pitanja bezbednosne i kontraobaveštajne zaštite vojske Kneževine Srbije. Ovim zakonom detaljno su razrađeni oblici ugrožavanja bezbednosti vojske, predviđena su dela i sankcije zbog izdaje, bekstva, pobune i drugih oblika pojedinačnog ili kolektivnog delovanja. Takođe, obrađeni su blud i nasilje, a posebno su razgrađena dela špijunaže, kao i dela protiv ustava i „slobode naroda“.

Dan Prvog centra za obuku – 13. novembar. – Tog dana 1918. godine srpska vojska ušla je u Sombor, a istog dana 2006. godine, naredbom ministra odbrane Republike Srbije, formiran je Prvi centar za obuku.

Dan Vojnofilmskog centra „Zastava film“ – 14. novembar.
– Tog dana 1948. godine, zamenik načelnika Političke uprave saopštio je da je formirana nova organizacijska jedinica, Odeljenje za filmove Jugoslovenske armije (na osnovu sećanja prvog načelnika tog odeljenja, majora Marijana Marinca).

Dan Centra za obuku kopnene vojske – 16. novembar. – Tog dana 1914. godine počela je Kolubarska bitka. Nosilac borbenih dejstava srpske vojske u toku ove bitke bile su jedanaest pešadijskih i jedna konjička divizija, podržanih sa 426 artiljerijskih oruđa.

Dan Centralne logistička baze – 16. novembar. – Tog dana 1992. godine, formirana je 608. pozadinska baza, čije tradicije nastavlja CLoB.

Dan Centra za mirovne operacije – 17. novembar. – Tog dana 1956. godine, upućena je prethodnica Odreda JNA od 44 starešine, u sastav Snaga za hitno reagovanje Ujedinjenih nacija na Sinaju (UNEF I) formiranih po završetku izraelsko-arapskog rata. U ovoj misiji, od 1956. do 1967. godine, učestvovalo je 14.200 vojnika JNA. Mandat tih prvih mirovnih snaga UN bilo je obezbeđenje i nadgledanje prekida neprijateljstava uključujući povlačenje oružanih snaga Francuske, Izraela i Velike Britanije. Po završenom povlačenju, snage UNEF I nadgledale su zonu razdvajanja.

Dan Banatske brigade – 17. novembar. – Tog dana 1918. godine, Zrenjanin je oslobođen od austrougarske okupacije u Prvom svetskom ratu.

Dan Vojnograđevinske ustanove „Beograd – 20. oktobar.

Dan 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva – 24. novembar.
– Tog dana 1962. godine, formirana je ova brigada.

Dan 98. vazduhoplovne brigade – 28. novembar. – Tog dana 1949. godine formiran je 98. lovačko-bombarderski avijacijski puk, koji ima najdužu tradiciju od svih jedinica koje su ušle u sastav današnje brigade, kao najstarija formirana jedinica u nekadašnjem RV i PVO.

Dan 204. vazduhoplovne brigade – 2. decembar. – Tog dana 1949. godine formiran je 204. lovački avijacijski puk, koji ima najdužu tradiciju od svih jedinica koje su ušle u sastav današnje brigade, kao nastavljač tradicije slavnog 6. lovačkog puka, koji se istakao u odbrani Beograda 1941. godine.

Dan Tehničkog opitnog centra – 14. decembar. – Tog dana 1933. godine, na osnovu Ukaza Kralja Aleksandra Karađorđevića, je formirana Vazduhoplovna opitna grupa na tadašnjem vojnom aerodromu u Zemunu.