Izdvajamo

Komanda za obuku
Fotografija: 14
Četvrtak, 31.3.2016 
126. brigada VOJIN
Fotografija: 4
Četvrtak, 31.3.2016 
Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana
Fotografija: 14
Četvrtak, 31.3.2016 
Vazduhoplovni zavod
Fotografija: 13
Četvrtak, 31.3.2016 
250. raketna brigada za PVD
Fotografija: 31
Petak, 25.3.2016 
204. vazduhoplovna brigada
Fotografija: 30
Petak, 25.3.2016 
98. vazduhoplovna brigada
Fotografija: 20
Utorak, 19.1.2016 
Centar za obuku jedinica za multinacionalne operacije
Fotografija: 8
Utorak, 19.1.2016 
Rečna flotila
Fotografija: 16
Utorak, 19.1.2016