Vidovi Vojske Srbije

Vidovi Vojske Srbije su Kopnena vojska i Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana.

vidovi-vojske-srbije.jpg

Kopnena vojska 


Kopnena vojska (KoV) je vid Vojske Srbije čiji su organizacija, sastav, oružje i oprema prilagođeni izvođenju operacija na kopnu i unutrašnjim plovnim putevima.

Tenkovi M-84 na vežbi Ravanica 2014

Organizovanje Kopnene vojske razvija se na najboljim domaćim i stranim iskustvima i dostignućima naučne misli u oblasti odbrane, vojne delatnosti i tendencijama u odbrambenom organizovanju. Uslovljeno je vrstama i karakterom izazova, rizika i pretnji bezbednosti, odbrambenim interesima Republike Srbije, potrebnim operativnim i funkcionalnim sposobnostima za realizaciju dodeljenih misija i zadataka Kopnene vojske, raspoloživim resursima odbrane i stepenom uključenosti zemlje u međunarodne bezbednosne integracije.

Radi uspešne realizacije dodeljenih misija i zadataka i adekvatnog odgovora na rizike i pretnje bezbednosti, u razvoju sposobnosti Kopnene vojske potrebno je: predviđati rizike i pretnje bezbednosti, uspostavljati instrumente ranog upozorenja uz preduzimanje preventivnih mera i izgradnju potrebnih kapaciteta za pravovremen i adekvatan odgovor; izgrađivati fleksibilne, višenamenske, brzopokretne, savremeno opremljene i osposobljene jedinice Kopnene vojske; obezbediti projektovanu kadrovsku strukturu snaga; dostići potreban nivo interoperabilnosti sa snagama kopnenih vojski oružanih snaga partnerskih zemalja radi izvođenja zajedničke obuke, vežbi i zajedničkih operacija.

Struktura Kopnene vojske predstavlja organizacijski odnos, odnosno ustrojstvo koje se manifestuje kroz odnos i zastupljenost rodova i službi u njoj. Kopnena vojska strukturno se deli na rodove, službe, vrste i specijalnosti.

Kopnena vojska se, po sastavu, organizuje u brigade, bataljone – divizione – odrede.

Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana


Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana (RV i PVO) je visokomanevarski vid Vojske Srbije, namenjen za kontrolu i zaštitu suvereniteta vazdušnog prostora (VaP), odvraćanje od agresije, protivvazduhoplovnu odbranu teritorije, važnih objekata, administrativnih i industrijskih centara i snaga Vojske Srbije od dejstva iz VaP-a, vatrena dejstva iz VaP-a i podršku kopnenim snagama u izvođenju operacija.

Avioni mig-29 na batajničkom aerodromu

Odlikuje se sposobnošću da efikasnom i fleksibilnom primenom vazduhoplovne moći odlučujuće utiče na tok oružanog sukoba, pre svega zbog destruktivnog efekta na sposobnost i volju neprijatelja da izvodi operacije. Iscrpljujući neprijateljeve resurse i umanjujući mu potencijale, RV i PVO podiže cenu sukoba i tako predstavlja snažno sredstvo odvraćanja.

RV i PVO predstavlja snažan faktor odvraćanja od oružanog ugrožavanja bezbednosti Republike Srbije spolja, posedovanjem sposobnosti za efikasnu kontrolu i zaštitu suvereniteta VaP-a, sprečavanje iznenađenja, upotrebu vazduhoplovne moći u izvođenju relativno samostalnih dejstava za dostizanje željenog krajnjeg stanja i podrške kopnenim snagama u izvođenju operacija združenih snaga.

Snage RV i PVO upotrebljavaju se za realizaciju različitih zadataka zahvaljujući svojim osnovnim karakteristikama brzog reagovanja, fleksibilnosti tokom angažovanja, mogućnosti brzog prelaska sa defanzivnih na ofanzivna dejstva.

Zadaci RV i PVO proističu iz dodeljenih misija i zadataka Vojske Srbije i predstavljaju njihovu konkretizaciju na nivou vida. Osnovni zadaci RV i PVO su:

  • izgradnja operativnih i funkcionalnih sposobnosti RV i PVO
  • kontrola i zaštita suvereniteta vazdušnog prostora; odvraćanje od agresije vazduhoplovnim snagama i sprečavanje iznenađenja
  • protivvazduhoplovna odbrana teritorije i snaga Vojske Srbije
  • izviđanje iz vazdušnog prostora
  • vazduhoplovna vatrena podrška
  • vazdušni transport i učešće u izvođenju desanta
  • traganje i spasavanje
  • učešće u međunarodnoj vojnoj saradnji i multinacionalnim operacijama
  • podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju unutrašnjem oružanom ugrožavanju i neoružanim pretnjama bezbednosti.

Snage RV i PVO su strukturno organizovane u rodove i službe.