Podoficir

Podoficir je lice sa srednjim obrazovanjem, osposobljeno za obavljanje vojnih dužnosti, koje je u radnom odnosu na neodređeno, odnosno određeno vreme.

pripadnik-vojske-srbije-vezba-zima-2015.jpg
Poziv podoficira podrazumeva da budu efikasni i delotvorni u svakoj situaciji, prilagodljivi i eksperti u tehničkim i taktičkim aspektima vojne delatnosti. Pored toga treba da budu osnovni instruktori i glavni nosioci individualne obuke vojnika, sprovođenja reda i discipline u jedinici i brige za potčinjene.

Svojim znanjem i iskustvom, ličnim primerom i brigom za potčinjene, treba da budu neprikosnoveni lideri svojim vojnicima, savetnici i neposredni saradnici pretpostavljenim oficirima po svim pitanjima.

Kako postati podoficir?


Lica koja žele da postanu podoficiri prijavljuju se na konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira.

Na konkurs se mogu javiti lica koja su završila odgovarajuću četvorogodišnju srednju školu i koja su dobrovoljno odslužila vojni rok sa oružjem, ili su na službi u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnog vojnika i završili su odgovarajuća usavršavanja za podoficira.

Zainteresovana lica podnose prijavu organizacionoj celini Ministarstva odbrane koja je raspisala konkurs za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira, pod uslovima i sa dokumentacijom propisanim konkursom.

Kandidati koji zadovolje opšte uslove konkursa upućuju se na dodatne provere koje obuhvataju:

 • komisijski razgovor,
 • fizičku proveru,
 • psihološku procenu kandidata,
 • specijalističke zdravstvene preglede,
 • bezbednosnu proveru,
 • osposobljavanje za podoficira.

Na osnovu uspeha iz srednje škole i rezultata ostvarenih na proverama formiraju se rang-liste za prijem u profesionalnu vojnu službu. Konkurs se raspisuje prema potrebama komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije za popunom podoficirima.

Karijera i mogućnost napredovanja


Po završetku izbornog postupka za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira, kandidati postaju profesionalni podoficiri Vojske Srbije, proizvode se u čin vodnika i stupaju na službu u odgovarajuću jedinicu, gde nastavljaju proces dodatnog osposobljavanja i obuke za konkretnu dužnost. 

Karijera podoficira podrazumeva proces kretanja podoficira po horizontalnoj i vertikalnoj liniji u toku službe, preko činova i dužnosti utvrđenih Zakonom o Vojsci, aktima formacija komandi i jedinica i sistematizacijama radnih mesta u Ministarstvu odbrane.

Razvoj i osposobljavanje kandidata do proizvođenja u početni podoficirski čin, predstavlja inicijalnu fazu u razvoju podoficira, a produžava se preko profesionalnog razvoja i unapređivanja, sve do prestanka službe u Vojsci.

Profesionalni razvoj i napredovanje u službi podoficira bazira se na tri osnove i to: institucionalna obuka, operativni zadaci i samostalno usavršavanje.

Na razvoj profesionalne karijere podoficira utiče više faktora od kojih su najvažniji:

 • potrebe Vojske,
 • potrebe i mogućnosti podoficira za napredovanjem;
 • struktura jedinica (formacijska mesta);
 • normativne regulative i 
 • tehnološki napredak i sl.

Model profesionalnog razvoja podoficira je standardizovan proces i obezbeđuje podjednake mogućnosti u karijeri za obrazovanje i obuku, za postavljenje na dužnost i napredovanje u službi svim podoficirima.