Upotreba Vojske Srbije

Vojska Srbije se može upotrebiti u miru, vanrednom stanju i ratnom stanju, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih državnih organa.

snajperista-kobre.jpg
Donošenje odluke o upotrebi Vojske Srbije uslovljeno je stanjem bezbednosti u regionu i svetu, stepenom ugroženosti države, raspoloživim resursima odbrane i prostornim i vremenskim uslovima.

Upotreba Vojske Srbije obuhvata mirnodopske aktivnosti i planiranje, pripreme i izvođenje borbenih i neborbenih operacija.

Određene jedinice Vojske Srbije upotrebljavaju se za javne i protokolarne zadatke na nivou države.

Upotreba Vojske Srbije u miru


Osnovni napori Vojske Srbije u miru usmereni su na izgradnju i jačanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti, radi odvraćanja od agresije i sprečavanja oružanih sukoba. Cilj odvraćanja od agresije je da neprijatelj odustane od planiranih namera.

Upotreba Vojske Srbije u miru obuhvata različite aktivnosti koje se najčešće sprovode u saradnji i sadejstvu s drugim snagama sistema odbrane Republike Srbije, kao i snagama partnerskih i prijateljskih država.

Vojska Srbije u miru može izvoditi borbene i neborbene operacije, a njeni delovi mogu se upotrebiti u multinacionalnim operacijama, u skladu sa zakonom.

U borbenim operacijama Vojska Srbije je nosilac, a u neborbenim operacijama je podrška drugim snagama sistema odbrane.

Upotreba Vojske Srbije za vreme vanrednog stanja


Upotreba Vojske Srbije u uslovima vanrednog stanja reguliše se zakonom, a usklađena je sa Planom mobilizacije Vojske Srbije, Planom upotrebe Vojske Srbije i odlukama predsednika Republike.

U uslovima vanrednog stanja, Vojska Srbije može planirati, pripremati i izvoditi borbene i neborbene operacije.

Upotreba Vojske Srbije za vreme ratnog stanja


Upotreba Vojske Srbije za vreme ratnog stanja je u funkciji bezbednosti Republike Srbije u odgovoru na oružano ugrožavanje spolja. Cilj upotrebe Vojske Srbije je da se ispoljavanjem njenih ukupnih sposobnosti neprijatelj prinudi da odustane od namera koje želi da ostvari oružanim nasiljem.

Upotreba Vojske Srbije za vreme ratnog stanja obuhvata planiranje, pripremanje i izvođenje borbenih i neborbenih operacija, u saradnji s drugim snagama sistema odbrane ili snagama prijateljskih i partnerskih država, radi ostvarenja postavljenog cilja.

Cilj izvođenja borbenih operacija se ostvaruje izvršavanjem misija i dostizanjem određenog stanja.

Preduslovi za ostvarivanje cilja operacije su: pravovremeno i potpuno vladanje informacijama; uticaj na neprijateljeve procene, odluke i moral; komandovanje u realnom vremenu; razbijanje neprijateljevog težišta ili uništavanje glavnih snaga; celishodan manevar snaga; održavanje inicijative; uspešna kombinacija napadnih i odbrambenih borbenih dejstava i postizanje kumulativnih efekata uzastopnim dejstvima.

Cilj operacija je određen vrstom, nivoom organizovanja i načinom upotrebe snaga i borbenim, prostornim, vremenskim i drugim uslovima.