Avijacija

Avijacija je danas najvažniji rod vida Ratnog vazduhoplovstva i protivazduhoplovne odbrane i predstavlja njegovu udarnu snagu i nosioca borbene moći i manevra.

Avioni


Lovački avion „mig-29“


Lovački avion mig-29

Lovac „mig-29“ (vojna oznaka L-18 za „mig-29“ i NL-18 za „mig-29“ UB) je namenjen za lovačka i vatrena dejstva u sekundarnoj nameni, danju i noću, u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima.

Lovački avion „mig-21“


Lovački avion mig-21

Lovački avion „mig-21“(vojna oznaka: L-17 za „mig-21“ BIS, NL-16 za „mig-21“ UM) je lovac namenjen za lovačka i vatrena dejstva u sekundarnoj nameni, danju i noću, u povoljnim i složenim meteorološkim uslovima.

Jedan od najznačajnijih borbenih aviona svetske istorije „mig-21“ leti na Balkanu još od 1962. godine. Tada su na aerodrom „Batajnica“, u sastav 204. lovačkog puka, ušli prvi primerci „mig-21“ F-13. U narednim nabavkama sve do 1983. godine, u RV i PVO uvršten je 261 avion „mig-21“, u 11 varijanata, u osnovnoj nameni lovca dvoseda za obuku i trenažu pilota nadzvučne avijacije i izviđača.

Lovac-bombarder „orao“ 


Lovac-bombarder orao

Lovac-bombarder „orao“ (vojne oznake: jurišnici J-22 i NJ-22, izviđači IJ-22 i INJ-22) namenjen je za vatrena dejstva po objektima na zemlji u povoljnim meteorološkim uslovima, danju i noću. 

Školsko-borbeni avion „supergaleb“ G-4 


Školsko-borbeni avion supergaleb G4

Školsko-borbeni avion „supergaleb“ G-4 (vojna oznaka N-62) namenjen je za letenje i dejstva u povoljnim meteorološkim uslovima, danju i noću, i obuku u složenim meteorološkim uslovima danju i noću.

Na osnovu tehnologija kojima se u jugoslovenskoj industriji ovladalo u razvoju aviona „orao“, 1974. godine pokrenut je razvoj školsko-borbenog aviona „galeb“ G-4 (N-62). 

U razvoju su izrađena dva prototipa i šest predserijskih aviona koji su modifkovani za ulogu aviona za vuču meta za gađanje PVO, sa oznakom N-62T. Od 1984. do 1991. godine izrađena su 77 N-62 za RV i PVO. 

Avion N-62T „supergaleb“


Avion N-62T

Avion N-62T „supergaleb“ (slovo „T“ u  oznaci aviona označava „tegljač“) je mlazni avion, metalni jednomotorni dvosed dozvučnih brzina namenjen za: vuču vazdušnih meta, ispaljivanje projektila „vazduh–vazduh“ kao vazdušnih meta, letenje u svrhu kontrolno-trenažnih gađanja jedinica Vojske Srbije kao fiktivan objekat dejstva u vazdušnom prostoru (specifična šema boja: za dejstvujuće jedinice sa zemlje se razlikuje od neba, a za dejstvo lovačke i lovačko-bombarderske avijacije iz vazduha se razlikuje od zemaljskih površina), višestruku taktičku upotrebu kao laki borbeni avion (u maskirnoj šemi se koristio za zadatke izviđanja iz vazduha, gađanje i bombardovanje ciljeva na zemlji) i trenažu pilota (osposobljenih za letenje na njemu).

Sistem za vuču mete namenjen je za vučenje vazdušnih meta, a u svrhu obuke za gađanje i raketiranje ciljeva u vazdušnom prostoru jedinica Vojske Srbije, kako jedinica Kopnene vojske protivvazduoplovnim artiljerijsko-raketnim i raketnim naoružanjem (uz odgovarajuću metu i druge uslove), tako i jedinica RV i PVO iz artiljerijsko-raketnog, raketnog i vazduhoplovnog naoružanja.

Avion „lasta“


Školski avion lasta

Avion „lasta“ (vojna oznaka V-54) je jednomotorni niskokrilac metalne konstrukcije razvijen za osnovno školovanje pilota, a može da posluži i za osnovnu borbenu obuku jer ima mogućnost za nošenje manje količine naoružanja.

Školski avion „utva 75“ 


Školski avion utva-75

Školski avion „utva 75“ (vojna oznaka: V-53) se u RV i PVO koristi za obuku i trenažu pilota u uslovima vidljivosti, za vuču jedrilica, za kurirske letove i letove za vezu za potrebe komandovanja.

Transportni avion An-26


Transportni avion An-26

Avion An-26 (vojna oznaka T-70) je transportni avion namenjen za taktički prevoz tereta i putnika i desantiranje padobranaca i tereta.

Prema potrebi može brzo da se preuredi u sanitetsku varijantu, u kojoj može da preveze 24 teška ranjenika. U transportnoj varijanti nosi do 30 padobranaca sa opremom ili maksimalno 5.500 kg tereta.

Poleće i sleće sa pripremljenih asfaltnih, travnatih i zemljanih poletno-sletnih staza.

Helikopteri


Borbeni helikopteri Mi-35

Helikopter Mi-35

Helikopteri Mi-35 (vojna oznaka HB-47) se u osnovnoj nameni upotrebljavaju za izvođenje borbenih dejstava po ciljevima na zemlji u okviru vazduhoplovne vatrene podrške snagama Kopnene vojske. Mogu izvoditi i dejstva i po ciljevima u vazdušnom prostoru, vršiti vazdušni transport ljudstva i tereta, izviđačke i patrolne zadatke, kao i desantiranja timova. Nalaze se u sastavu 714. protivoklopne helikopterske eskadrile. 

Transportni helikopteri Mi-8 i Mi-17 


Helikopter Mi-17

Transportni helikopteri Mi-8 i Mi-17 (vojne oznake HT-40 i HT-48) su srednji transportni helikopteri namenjeni za taktički vazdušni transport ljudstva i materijala, prevoženje helikopterskog desanta i vatrenu podršku. Nalaze se u sastavu 890. mešovite helikopterske eskadrile.

Laki višenamenski helikopter H-145M


Helikopter H-145M

Helikopter H-145M (vojna oznaka H-50) je višenamenski laki helikopter namenjen za transport ljudi i materijala, obavljanje poslova traganja i spasavanja, medicinsko prevoženje, izviđanje i osmatranje bojišta i vatrenu podršku. Nalaze se u sastavu 119. mešovite helikopterske eskadrile. 

Helikopter „gazela“ 


Helikopter gazela

Laki helikopter višestruke namene „gazela“ (vojna oznaka Ho-42/45) koristi se za obuku pilota helikoptera, održavanje veze, laki transport ljudstva i materijala, izviđanje i osmatranje bojišta, spasavanje... Nalazi se u sastavu 890. mešovite helikopterske eskadrile.