Vojne zastave

Vojne zastave su karakteristična obeležja koja tradicionalno simbolizuju pripadnost vojnom sastavu, vojničku čast i jedinstvo jedinice ili broda.

osvecenje-vojnih-zastava.JPG
Vrste vojnih zastava su: zastava, plamenac i steg.

Pravo na vojnu zastavu imaju jedinice Vojske Srbije ranga brigade i brodovi rečnih jedinica (na krmi i pramcu broda po odredbama Pravila brodske službe).

Pravo na plamenac imaju jedinice Vojske Srbije ranga bataljona.

Pravo na steg imaju načelnik Generalštaba Vojske Srbije i komandanti operativnog nivoa.

Vojne zastave se uručuju na svečan način po odredbama Pravila službe Vojske Srbije.

Odlikovanja jedinice se postavljaju na traku (lentu) vojne zastave, a trake za učešće u multinacionalnim operacijama se postavljaju na koplje vojne zastave i plamenca.

Vojna zastava se ističe u jedinici, kasarni, na logorovanju, vojnim vežbama (u mirnodopskim uslovima), pri učešću u multinacionalnim operacijama i tokom borbe u ratnim dejstvima.

Zastava


Vojne zastave se sastoje od: platna ukrašenog resama (avers i revers), trake (lente), gajtana sa dve kićanke, koplja i navlake.

Glavni deo vojne zastave (avers i revers) izrađen je od duplog krep-satena ili svile, u obliku kvadrata, dimenzija 900 × 900 mm i sa tri strane je ukrašen resama, dužine 50 mm.

Izgled vojne zastave i finijala vojne zastave

Na desnoj strani glavnog dela vojne zastave, kada je zastava u položaju za pozdrav, nalazi se srpska trobojka sa Malim grbom na sredini zastave.

Druga strana vojne zastave je u bojama jedinice ranga brigade. Na sredini zastave nalazi se amblem jedinice ranga brigade, iznad amblema – polukružni natpis njenog punog naziva, a ispod amblema odobreni tekst odnosno deviza.

Traka (lenta) vojne zastave je u bojama srpske trobojke i od istog je materijala kao i glavni deo zastave. Dužina trake je 800 mm ne računajući rese, a širina 170 mm. Na kraćim stranama ukrašena je zlatnim resama, dužine 50 mm.

Na jednom kraju trake (lente) vojne zastave izvezen je Mali grb, a na drugom kraju, na suprotnoj strani od grba, ispisan je naziv jedinice.

Traka (lenta ) vojne zastave na jednoj trećini svoje dužine (na kraju gde se nalazi Mali grb) prolazi kroz dva mesingana prstena (prečnika 35 mm), koja su pričvršćena za vrh drške koplja.

Gajtan vojne zastave (sa resama i po jednom kićankom na krajevima) izrađen je od zlatne srme ili srebrne žice, ukupne dužine (sa kićankama) 2000 mm i prečnika 9 mm.

Dužina resa je 50 mm, a prečnik kićanke je 45 mm.

Koplje za vojnu zastavu se sastoji od: glave sa vrhom i dvodelne drške sa okovom. Dužina koplja je2300 mm. 

Glava koplja za vojnu zastavu se sastoji od: osnove, vrata, jabuke i finijala.

Osnova glave se pričvršćuje za dršku sa dva mesingana zavrtnja. Na vrat glave pričvršćuju se traka (lenta) vojne zastave i gajtan sa kićankom. Jabuka je postavljena na vrat koplja, a na njoj se nalazi finijal u obliku šiljka koji je izrađen od mesinga u koji je umetnuta srebrna aplikacija krunisanog dvoglavog orla sa štitom i ocilima.

Drška koplja vojne zastave je izrađena od hrastovog drveta koji je lakiran i ima dva dela koja su spojena mesinganim mufom na uvrtanje. Dužina drške je 2140 mm, a prečnik je 30 mm.

Okov koplja vojne zastave se sastoji od osnove i štitnika. Okov koplja je izrađen od mesinga, dužine 95 mm. Osnova koplja se okovom pričvršćuje za donji kraj drške sa dva mesingana zavrtnja. Štitnik je konusnog oblika sa zaobljenim vrhom.

Plamenac


Plamenac se sastoji od: platna plamenca (avers i revers) ukrašenog resama i koplja.

Glavni deo plamenca (avers i revers) izrađen je od duplog krep-satena u obliku trougla, dimenzija 1200 × 600 mm. Dve strane plamenca su ukrašene resama boje zlata, dužine 50 mm.

Izgled plamenca i finijala plamenca

Na desnoj strani glavnog dela plamenca, kada je plamenac u položaju za pozdrav, nalaze se amblem i boje (na prvoj trećini) i skraćeni naziv (na druge dve trećine) pretpostavljene jedinice ranga brigade.

Druga strana plamenca je u bojama jedinice ranga bataljona. Na prvoj trećini plamenca nalazi se amblem jedinice ranga bataljona, a na druge dve trećine – skraćeni naziv jedinice ranga bataljona.

Koplje za plamenac se sastoji od glave sa finijalom i dvodelne drške sa okovom. Dužina koplja je 2300 mm.

Glava koplja za plamenac se sastoji od: osnove, vrata, jabuke i finijala. Osnova glave se pričvršćuje za dršku sa dva mesingana zavrtnja. Na vrat glave pričvršćuje se gajtan sa kićankom. Jabuka je postavljena na vrat koplja, a na njoj se nalazi finijal u obliku šiljka koji je izrađen od mesinga.

Drška koplja za plamenac je izrađena od hrastovog drveta koji je lakiran i ima dva dela koja su spojena mesinganim mufom na uvrtanje. Dužina drške je 2140 mm, a prečnik je 30 mm.

Okov koplja se sastoji od osnove i štitnika. Okov koplja je izrađen od mesinga, dužine 95 mm. Osnova koplja se okovom pričvršćuje za donji kraj drške sa dva mesingana zavrtnja. Štitnik je konusnog oblika sa zaobljenim vrhom.

Steg


Steg se sastoji od: platna stega (avers i revers) ukrašenog resama i postolja.

Glavni deo stega (avers i revers) izrađen je od duplog krep-satena u obliku kvadrata, dimenzija 150 × 150 mm. Tri strane stega su ukrašene resama boje zlata, dužine 20 mm.

Stegovi načelnika Generalštaba i komandanata operativnih sastava

Na desnoj strani platna nalazi se srpska trobojka sa Malim grbom na sredini. Druga strana stega je u osnovi jednobojna, u bojama Generalštaba Vojske Srbije ili komande operativnog nivoa. Na sredini stega nalazi se oznaka Generalštaba Vojske Srbije ili komande operativnog nivoa.

Postolje za steg se sastoji od glave sa vrhom i drške sa okovom. Visina postolja je 300 mm i izrađeno je od mesinga, zavisno od namene (za vozilo, govornicu i sl.).

Amblem sa državnom zastavom


Amblem sa Državnom zastavom na vojnim uniformama može se nositi samo radi identifikacije pripadnika Vojske Srbije, i to:

  • u toku multinacionalnih operacija ili vežbi;
  • tokom boravka u inostranstvu u okviru zvanične posete;
  • u toku realizacije kurseva i školovanja u inostranstvu;
  • pri posetama stranih vojnih delegacija.
Amblem sa državnom zastavom

Amblem sa Državnom zastavom za nošenje na uniformi predstavlja prikaz Državne zastave reversne orijentacije, dimenzija 40 × 60 mm i nosi se isključivo na desnom rukavu službene i vojničke uniforme.

Po povratku u zemlju, amblem sa Državnom zastavom se skida i na njegovo mesto se postavlja odgovarajući amblem jedinice.

Amblem sa Državnom zastavom stalno se nosi na desnom rukavu pilotskog kombinezona, pilotske jakne i kombinezona pripadnika specijalnih jedinica Vojske Srbije.

Amblem sa Državnom zastavom ne nosi se na majicama kratkih ili dugačkih rukava, na mantilima, kaputima i šinjelima.