Artiljerijsko naoružanje

Artiljerija je rod Kopnene vojske namenjen za vatrenu podršku i praćenje borbenih jedinica. Raspolaže artiljerijskim oruđima raznih kalibara i raketnim sistemima.

Samohodna top-haubica nora B-52 M15


Samohodna top-haubica NORA B-52 M15

Samohodna top-haubica 155 mm „nora B-52 M15“ je savremeno samohodno oruđe namenske industrije Republike Srbije, namenjeno za opštu vatrenu podršku sopstvenih jedinica. Realizovana je poluotvorenom ugradnjom osnovnog naoružanja (topa) 155mm/52 kalibra na šasiju točkaškog vozila, „kamaz“ 6560, pogonske formule 8x8.

Vatrenu podršku ostvaruje snažnom, iznenadnom i brzom vatrom po ciljevima taktičkog, operativnog i strategijskog značaja na velikim daljinama. Namenjena je za uništavanje i neutralisanje žive sile na maršu, u rejonima prikupljanja, u zaklonima i van njih, neprijateljevih vatrenih sredstava, snaga vazdušnih desanata neprijatelja, komandnih mesta, centara veze, skladišta, aerodroma, pozadinskih baza i drugih ciljeva raspoređenih u dubini neprijatelja, artiljerijskih oruđa, minobacača i drugih borbenih i transportnih sredstava neprijatelja, oklopnih borbenih vozila i vozila specijalne namene neprijatelja, rušenje otpornih tačaka, žičanih i drugih prepreka poljskog tipa, i pravljenje prolaza u minskim poljima i drugim preprekama.

Oruđe poslužuje 5 članova, a za gađanje se koristi dvodelna municija sa promenljivim barutnim punjenjem. Maksimalna daljina gađanja je oko 41 km sa barutnim punjenjem 10 pri početnoj brzini od 925 m/s.

Lanser raketni samohodni četvorocevni 262 mm M87 „orkan“


Lanser raketni samohodni četvorocevni M-87 orkan

U naoružanju Vojske Srbije se nalazi lanser raketni samohodni četvorocevni (LRSČ) M87 „orkan“, sa četiri cevi postavljene na lansirno vozilo 9P113M2 (kamion ZIL 135LM) raketnog sistema zemlja–zemlja 9K52 „luna-M“.

Izvorni projekat LRSČ M87 bio je u konfiguraciji sa 12 lansirnih cevi postavljenih na terenskom vozilu FAP 2832 BS/AV, ali tokom raspada bivše Jugoslavije lanseri nisu došli do Srbije. Integracija lansirnih cevi 262 mm na lanser 9P113M2 bila je najjednostavnije rešenje, jer su za to bila potrebna minimalna ulaganja.

LRSČ sa raketama sa kasetnom bojnom glavom se koristi za vatrenu podršku operativnim sastavima dejstvom po značajnim površinskim ciljevima, kao što su koncentracije ljudstva, tenkovskih, mehanizovanih i motorizovanih jedinica, vazdušni i mornarički desanti, komandna mesta i centri veze, vatreni položaji artiljerije i taktičkih balističkih raketa, avioni na stajankama (na otvorenom prostoru), logistička infrastruktura, vitalni vojni i industrijski objekti i terorističke baze. Sa ubojnom glavom sa protivoklopnim minama koristi se za zaprečavanje pravaca prodora oklopnih jedinica.

Lanser raketa samohodni višecevni 128 mm M77 „oganj“ 


Lanser raketa samohodini višecevni 128 mm M77 „oganj“

Lanser raketa samohodni višecevni (LRSV) 128 mm M77 „oganj“ se koristi za iznenadnu i koncentrisanu vatru po ciljevima velikih razmera, kao što su koncentracije žive sile, vatrena i tehnička sredstva, kolone, centri veze, aerodromi, saobraćajni čvorovi, pristaništa, desanti i drugi rentabilni ciljevi razmešteni u dubini protivnika.

Lanseri su postavljeni na modifikovana terenska vozila FAM 2026 BS/AV. Baterija od četiri LRSV gađanjem sa oba punjenja na maksimalnom dometu može da neutrališe cilj na površini od 104 hektara. 

Lanser raketa samohodni višecevni 128 mm M-63/94 „plamen-S”


Lanser raketa samohodni višecevni 128 mm M-63/94 „plamen-S” koristi se za ostvarivanje snažnih, iznenadnih i brzih vatrenih udara po ciljevima izuzetne važnosti i velikih razmera na kopnu i vodi, u vatrenoj podršci manevarskih jedinica. 

Lanser raketa samohodni viševecni 128 mm M-63/94 „plamen-S“

Nastao je postavljanjem vučnih višecevnih bacača granata M-63 „plamen na šasiju vozila TAM 150 T11 B/BV 6×6. Sistem je potpuno automatizovan nakon ugradnje elektronskog okidača EO-32 koji dozvoljava bezbedno gađanje iz kabine vozila i iz zaklona. 

Lanser raketa samohodni višecevni 128 mm M-63/94 „plamen-S“ ima mogućnost ispaljivanja originalnih raketa sa sistema M-63 „Plamen“, tipa Plamen-A, rakete Plamen-B dometa 8600 metara, kao i modernije rakete Plamen-D povećanog dometa od 12600 metara. 

Top 130 mm M-46 


Top 130 mm M-46

Top 130 mm M-46 je namenjen za dejstvo po artiljeriji neprijatelja, dejstvo po pozadinskim jedinicama, komandnim mestima i centrima veze neprijatelja, neutralisanje oklopno-mehanizovanih sredstava neprijatelja, neutralisanje žive sile i vatrenih sredstava, zatim rušenje veštački utvrđenih objekata poljskog tipa, te dejstvo po vazdušnim desantima neprijatelja.

Top-haubica 152 mm M84 „nora A“


Top-haubica 152 mm M84 „nora A“

Top-haubica 152 mm M-84 „nora A“ namenjena je za uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonu poljskog tipa, neprijateljevih vatrenih sredstava, zatim rušenje otpornih tačaka, žičanih i drugih prepreka, pravljenje prilaza u minskim poljima i uništavanje i neutralisanje artiljerijskih i moto-tehničkih sistema naoružanja i vojne opreme neprijatelja.

Samohodna haubica 122 mm 2S1 „gvozdika“


Samohodna haubica 2S1 gvozdika

Samohodna haubica 122 mm 2S1 „gvozdika“ je namenjena za uništavanje i neutralisanje žive sile van zaklona i u zaklonu poljskog tipa, neprijateljevih vatrenih sredstava, zatim rušenje otpornih tačaka, žičanih i drugih prepreka, pravljenje prilaza u minskim poljima i uništavanje i neutralisanje artiljerijskih i moto-tehničkih sistema naoružanja i vojne opreme neprijatelja.