Demokratska i civilna kontrola Vojske Srbije

Precizno ustavno i zakonsko određenje uloge vojske i mogućnost njene kontrole jedan je od bitnih pokazatelja ukupne demokratizacije svakog društva.

narodna-skupstina-republike-srbije-promocija-oficira-vojske-srbije.jpg
Opšti je interes Republike Srbije da se demokratska i civilna kontrola vojske sprovodi po parlamentarnom modelu evropske demokratije. Izgradnja ovakvog modela omogućava centralnu ulogu parlamenta i njegovih organa i radnih tela da, preko Vlade Republike Srbije, posebno njenih resornih ministarstava, ostvaruju efikasnu kontrolu vojske i ostalih subjekata odbrane i bezbednosti.

Demokratska i civilna kontrola sistema odbrane podrazumeva da sve odluke koje se donose o razvoju i upotrebi elemenata sistema odbrane budu u nadležnosti demokratski izabranih organa civilne vlasti. Suština procesa demokratske i civilne kontrole sistema odbrane Republike Srbije obuhvata sticanje uvida legitimno izabranih predstavnika građana u stanje sistema odbrane.

Cilj kontrole jeste da se utvrdi da li je delovanje sistema odbrane u skladu sa pozicijom utvrđenom Ustavom, kao i sa politikom koju navedeni predstavnički i izvršni organi vlasti utvrđuju u svojim aktima.

Načelo demokratske i civilne kontrole vojske postavljeno je kao ustavni princip prema kojem je Vojska Srbije pod demokratskom i civilnom kontrolom, a Narodna skupština vrši nadzor rada službi bezbednosti. Demokratska i civilna kontrola Vojske Srbije naročito obuhvata kontrolu upotrebe i razvoja Vojske Srbije, internu i eksternu kontrolu troškova za vojne potrebe, praćenja stanja i obaveštavanja javnosti o stanju priprema Vojske Srbije, obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja i utvrđivanje odgovornosti za vršenje vojnih dužnosti u skladu sa zakonom.

Demokratsku i civilnu kontrolu Vojske Srbije vrše: Narodna skupština, predsednik Republike Srbije, izvršna vlast, zaštitnik građana i drugi državni organi, u skladu sa svojim nadležnostima, građani i javnost.