Misije i zadaci Vojske Srbije

Na osnovu opredeljenja Republike Srbije, fizionomije savremenog oružanog sukoba i ambijenta u kome Vojska Srbije može da izvršava zadatke, razrađuju se misije i zadaci Vojske Srbije. Ovi elementi određuju organizaciju, sadržaj priprema, upotrebu i obezbeđenje Vojske Srbije.

misije-vojske-srbije.jpg
Misije i zadatke Vojske Srbije definiše Narodna skupština Republike Srbije u skladu s Ustavom i na osnovu neotuđivog prava Republike Srbije na individualnu i kolektivnu odbranu, saglasno članu 51. Povelje Ujedinjenih nacija i osnovnim principima međunarodnog prava koji regulišu upotrebu sile.

Misije Vojske Srbije su:

  1. Odbrana Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja
  2. Učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu
  3. Podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti.

Dodeljene misije Vojska Srbije realizuje izvršavanjem zadataka.

Odbrana Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja ostvaruje se:

  • odvraćanjem od oružanog ugrožavanja,
  • odbranom teritorije i
  • odbranom vazdušnog prostora.

Učešće u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu realizuje se:

  • učešćem u međunarodnoj vojnoj saradnji i
  • učešćem u multinacionalnim operacijama.

Podrška civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti ostvaruje se kroz:

  • pomoć civilnim vlastima u suprotstavljanju unutrašnjem ugrožavanju bezbednosti, terorizmu, separatizmu i organizovanom kriminalu i
  • pomoć civilnim vlastima u slučaju prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Stalni zadatak Vojske Srbije je osposobljavanje komandi, jedinica i ustanova za izvršavanje misija i zadataka.