Komandni bataljon

Komandni bataljon Komande za obuku je namenjen za stvaranje uslova zs funkcionisanje i rad komande Komande za obuku i unapređenje uslova za narastanje i razvijanje kapaciteta i operativnih sposobnosti ratnih jedinica.

Nalazi se u garnizonu Beograd, u kasarni „Topčider“. 

U sastavu Komandnog bataljona su komandna četa, četa za počasti i vod za obezbeđenje objekata.

Komandant Komandnog bataljona je potpukovnik Nikola Fatić

Zadaci Komandnog bataljona


Zadaci Komandnog bataljona jesu:

  • organizacija i obezbeđenje uslova za funkcionisanje i rad komande Komande za obuku
  • organizacija vojnih počasti prilikom vojnih svečanosti, polaganja venaca, pogreba i kremacija preminulih i poginulih vojnih lica i penzionisanih oficira i podoficira u garnizonu Beograd
  • obezbeđenje objekata u kasarni „Topčider“.

Komandi bataljon Komande za obuku je formiran 13. januara 2011. godine.

Kontakt


Adresa: Gardijska 5, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 3005-204
Telefaks: +381 (0) 2064-825
Mejl: kb.kzo@vs.rs