Centar za obuku veze i informatike

Centar za obuku veze i informatike je namenjen za izvođenje individualne obuke i obezbeđenje narastanja i razvijanje operativnih sposobnosti bataljona veze.

Nalazi se u garnizonu Gornji Milanovac, u kasarni „Vojvoda Radomir Putnik“. 

U sastavu Centra su komanda, komandni vod, dve čete za obuku, vod za obezbeđenje objekata, vod logistički i odeljenje za zdravstvenu zaštitu.

Komandant Centra za obuku veze i informatike je potpukovnik Nenad Dražinac. 

Zadaci CO VI


Zadaci Centra za obuku veze i informatike jesu:

  • obuka i usavršavanje kadrova službe telekomunikacije, informatike i roda jedinica za elektronska dejstva,
  • obuka i usavršavanje kadrova službe telekomunikacije, informatike i roda jedinica za elektronska dejstva,
  • individualna specijalistička obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka službe telekomunikacija i sertifikacija individualne specijalističke obučenosti vojnika i kandidata za profesionalne vojnike,
  • obuka ratne jedinice,
  • obezbeđenje objekata u nadležnosti CO VI,
  • održavanje objekata i infrastrukture u nadležnosti CO VI,
  • logistička podrška jedinica u garnizonu Gornji Milanovac.

Tradicije CO VI


Centar za obuku veze i informatike formiran je 15. novembra 2006. godine kao Centar za obuku i usavršavanje kadra veze, informatike i elektronskih dejstava i nastavlja tradicije Školskog centra veze.

Centar je prvobitno bio potčinjen Upravi za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije, a u sastav Komande za obuku ušao je 17. maja 2007. godine. U Centar za obuku veze, informatike i elektronskih dejstava preformiran je 30. novembra 2007. godine.

Kontakt


Adresa:
Telefon:
Telefaks:
Mejl:

Povezane vesti