Drugi centar za obuku

Osnovna namena Drugog centra za obuku je izvođenje individualne obuke i unapređenje uslova za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratnih jedinica.

Drugi centar za obuku smešten je u kasarni „Vojvoda Živojin Mišić“ u Valjevu. U sastavu Centra su komanda, komandna četa, bataljon za obuku i logistička četa.

Komandant Centra je pukovnik Saša Stojiljković.

Zadaci Drugog centra za obuku


Zadaci Drugog centra za obuku jesu:

  • osnovna obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka
  • organizovanje i realizacija kurseva usavršavanja profesionalnog kadra
  • sertifikacija obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka nakon završenih faza osnovne i specijalističke obuke.

Obuku u Drugom centru


U Centru se realizuje osnovna obuka vojnika svih specijalnosti u I fazi I perioda – perioda individualne obuke, prema jedinstvenom planu i programu osnovne obuke vojnika. Zbog ukazanih potreba, u Centru se realizuje i stručnospecijalistička obuka vojnika-strelaca (roda pešadije) u okviru II faze I perioda obuke.

Struktura obuke

  • Vojnostručna obuka (taktička obuka, vatrena obuka, pravilo službe i strojeva obuka),
  • Fizička obuka i
  • Moral.

Faza osnovne obuke (I faza I perioda – perioda individualne obuke), traje 6 nedelja, odnosno 30 radnih dana ili 180 časova.

Osnovna obuka je jedinstvena za sve i za cilj ima stvaranje pouzdanog, fizički spremnog i motivisanog vojnika, koji poseduje kvalitete potrebne za borbu i osnovne veštine da bi preživeo na bojnom polju i funkcionisao kao član tima ili posade.

Tradicije Drugog centra


Drugi centar za obuku formiran je 24. juna 2011. godine preformiranjem Četvrtog centra za obuku.

Za dan Centra određen je 15. oktobar, u znak sećanja na dan kada je srpska vojska oslobodila Valjevo, 15. oktobra 1918. godine.

Centar nastavlja i neguje tradicije Petog pešadijskog puka „Kralj Milan“, formiranog 1883. godine u Valjevu. Peti puk je bio u sastavu Drinske divizije i učestvovao je u svim ratovima koje je Srbija vodila od 1883. do 1918. godine.

Kontakt


Adresa: Vojvode Mišića bb, 14 000 Valjevo
Telefon: +381 (0) 14 296-008
Telefaks: +381 (0) 14 296-338
Mejl: 2.co@vs.rs

Povezane vesti