Treći centar za obuku

Misija Trećeg centra za obuku je unapređenje sposobnosti za izvođenje individualne obuke, radi dostizanja standarda individualne obučenosti, i unapređenje uslova za narastanje i razvijanje operativnih sposobnosti ratnih jedinica.

Treći centar za obuku se nalazi u garnizonu Leskovac, u kasarni „Vojvoda Petar Bojović“.

U sastavu Centra su komanda, komandna četa, bataljon za obuku i logistička četa.

Zastupnik komandanta Centra je pukovnik Zoran Cvetković.
 

Zadaci Trećeg centra


Zadaci Trećeg centra za obuku jesu:

  • osnovna obuka vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka,
  • organizovanje i realicija kurseva usavršavanja profesionalnog kadra,
  • sertifikacija obučenosti vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka nakon završenih faza osnovne i specijalističke obuke.

Obuka u Trećem centru


U Centru se realizuje osnovna obuka vojnika svih specijalnosti u I fazi I perioda – perioda individualne obuke, prema jedinstvenom planu i programu osnovne obuke vojnika. Zbog ukazanih potreba, u centru se realizuje i stručnospecijalistička obuka vojnika-strelaca (roda pešadije) u okviru II faze I perioda obuke.

Struktura obuke:

  • Vojnostručna obuka (taktička obuka, vatrena obuka, pravilo službe i strojeva obuka),
  • Fizička obuka i
  • Moral.

Faza osnovne obuke (I faza I perioda – perioda individualne obuke), traje 6 nedelja, odnosno 30 radnih dana ili 180 časova.

Osnovna obuka je jedinstvena za sve i za cilj ima stvaranje pouzdanog, fizički spremnog i motivisanog vojnika, koji poseduje kvalitete potrebne za borbu i osnovne veštine da bi preživeo na bojnom polju i funkcionisao kao član tima ili posade.

Tradicije Trećeg centra


Treći centar za obuku formiran je 11. jula 2011. godine preformiranjem Sedmog centra za obuku.

Dan Centra obeležava se 7. oktobra u znak sećanja na dan kada je srpska vojska oslobodila Leskovac 1918. godine.

Kontakt


Adresa: Kralja Milutina bb, 16 000 Leskovac
Telefon: +381 (0) 16 249-014
Telefaks: +381 (0) 16 294-206
Mejl: 3.co@vs.rs

Povezane vesti