Centar za obuku pasa

Centar za obuku pasa je samostalna jedinica Komande za obuku namenjena za obuku kadra veterinarske službe za potrebe sistema odbrane.

Centar za obuku pasa je razmešten u garnizonu Niš u kasarni „Knjaz Mihailo“.

U sastavu Centra za obuku pasa su komanda, logističko odeljenje, četa za obuku i četa za reprodukciju i uzgoj.

Komandant Centra je major Zdenko Cvijetić.

Zadaci Centra za obuku pasa


Zadaci Centra za obuku pasa jesu:

 • Obučavanje, usavršavanje i osposobljavanje kadra veterinarske službe za vojnike po ugovoru, kandidate za podoficire, podoficire i civilna lica i druga lica iz građanstva i inostranstva
 • Organizacija i realizacija kurseva radi dodatnog osposobljavanja za potrebe veterinarske službe;
 • Dresura i redresura pasa;
 • Reprodukcija i uzgoj pasa; 
 • Zdravstveno zbrinjavanje pasa;
 • Pružanje intelektualnih usluga iz svoje delatnosti i licima i institucijama izvan Vojske Srbije i Ministarstva odbrane.

Obuka u Centru za obuku pasa


U Centru za obuku pasa realizuju se sledeći stručno-specijalistički kursevi:

 • Kurs za obuku vodiča službenih pasa i dresuru službenih pasa čuvarske službe;
 • Kurs za obuku vodiča službenih pasa i redresuru službenih pasa čuvarske službe;
 • Kurs za vodiča službenih pasa i dresuru službenih pasa zaštitne službe;
 • Kurs vodiča službenih pasa za redresuru službenih pasa zaštitne službe;
 • Kurs za vodiče službenih pasa i dresuru službenih pasa za specijalna dejstva;
 • Kurs za vodiče službenih pasa i dresuru službenih pasa za traganje ispod ruševine i lavine;
 • Kurs za vodiče službenih pasa i dresuru službenih pasa tragačke službe;
 • Kurs vodiča službenih pasa za redresuru službenih pasa tragačke službe;
 • Kurs za vodiče službenih pasa i dresuru službenih pasa za pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava;
 • Kurs vodiča službenih pasa za redresuru službenih pasa za pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava;
 • Kurs za vodiče službenih pasa i dresuru službenih pasa za pronalaženje psihoaktivnih supstanci;
 • Kurs vodiča službenih pasa za redresuru službenih pasa za pronalaženje psihoaktivnih supstanci.
 • Kurs za vodiče službenih pasa i dresuru službenih pasa za pronalaženje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Tradicija Centra za obuku pasa


Centar za obuku pasa formiran je u septembru 2020. godine od Čete za obuku vodiča pasa, uzgoj i dresuru pasa iz sastava Centra za obuku logistike.

Centar za obuku pasa nastavljač je tradicija 40. Centra za obuku vojnika vodiča pasa i pasa SSNO, formiranog 21. oktobra 1957.godine, pod nazivom Centar za odgoj pasa, 40. veterinarskog nastavnog centra i Čete za obuku vodiča pasa, uzgoj i dresuru pasa Centra za obuku logistike.

Kontakt


Adresa: Čegarska bb, 18 000 Niš
Telefon: +381 (0) 18 508 543 
Telefaks: +381 (0) 18 508 811

Povezane vesti