Centar za obuku logistike

Centar za obuku logistike je namenjen za obuku kadrova logističkih specijalnosti (tehničke, intendantske, saobraćajne, sanitetske i veterinarske službe) za potrebe sistema odbrane.

Jedinice Centra za obuku logistike razmeštene su u kasarni „Car Lazar“ u Kruševcu, kasarni „Ribnica“ u Kraljevu i objektu "Šivara"  u Nišu.

U sastavu Centra za obuku logistike su komanda, komandno odeljenje, bataljon za obuku saobraćajne službe, četa za obuku tehničke službe, četa za obuku intendantske službe i četa za obuku sanitetske službe.

Komandant Centra je potpukovnik Saša Petković.

Zadaci Centra za obuku logistike


Zadaci Centra za obuku logistike jesu:

  • obučavanje, usavršavanje i osposobljavanje kadrova tehničke, intendantske, saobraćajne i sanitetske službe, za sve profile – vojnike, profesionalne vojnike, kandidate za podoficire, podoficire, civilna lica i druga lica po odluci Ministra Odbrane (lica iz građanstva, lica za mirovne misije i lica iz inostranstva)
  • organizacija i realizacija kurseva radi dodatnog osposobljavanja profesionalnih pripadnika Ministarstva Odbrane i Vojske Srbije za potrebe službi logistike
  • sertifikacija obučenosti profesionalnih pripadnika Ministarstva Odbrane i Vojske Srbije.
  • pružanje intelektualnih usluga iz svoje delatnosti i licima i institucijama izvan Ministarstva Odbrane i Vojske Srbije (po odluci Ministra Odbrane).

U Centru za obuku logistike realizuje se specijalistička obuka za 25 vojnoevidencione specijalnosti službi logistike – tehničke službe (18 specijalnosti), intendantske službe (3 specijalnosti), saobraćajne službe (2 specijalnosti) i sanitetske službe (2 specijalnosti).

Specijalistička obuka koja se realizuje u Centru za obuku logistike je napredna individualna obuka kojom se stiču neophodna specijalistička znanja i veštine za vojnoevidencionu specijalnost službi logistike, neophodnih za samostalno obavljanje formacijskih dužnosti u okviru specijalnosti.

Cilj obuke je stvaranje samouverenog i disciplinovanog vojnika koji je fizički sposoban, dobro motivisan, obučen u osnovnim veštinama i koji poseduje kvalitete borca da preživi na bojnom polju i izvršava zadatke kao član posade ili tima.

Tradicije Centra za obuku logistike


Centar za obuku logistike formiran je u januaru 2007. godine.

Centar je formirala Uprava za logistiku Generalštaba Vojske Srbije i isti je pretpotčinjen Komandi za obuku 4. maja 2007. godine. Centar je formiran od 5 (pet) nastavnih centara i pozadinskog školskog centra i to:

  • 186. tehničkog nastavnog centra
  • 414. intendantskog nastavnog centra
  • 512. sanitetskog nastavnog centra
  • 125. saobraćajnog automobilskog nstavnog centra
  • 40. veterinarskog nasatavnog centra i
  • Pozadinskog školskog centra.

Centar je pravni sledbenik navedenih jedinica i nastavljač njihove tradicije.

Kontakt


Adresa: Balkanska 57, 37 000 Kruševac
Telefon: +381 (0) 37 416-058
Telefaks: +381 (0) 37 416-377
Mejl: colo@vs.rs

Povezane vesti