Procedura za izdavanje odobrenja za snimanje teritorije Srbije iz vazduha

Procedura za izdavanje odobrenja za snimanje teritorije Srbije iz vazduha

08.02.2016 Zahtev za izdavanje odobrenja za snimanje teritorije Republike Srbije iz vazduha podnosi se Odseku za saobraćaj i transport stranih vojnih snaga Operativnog centra sistema odbrane trideset dana pre realizacije snimanja.
Kopnena zona bezbednosti

Kopnena zona bezbednosti

29.12.2015 Kopnena zona bezbednosti (KZB) definisana je Vojnotehničkim sporazumom potpisanim 9. juna 1999. godine u Kumanovu. Dužina administrativne linije sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija (KiM) je 382 kilometra, a širina KZB je 5 kilometara.