Vežba Rečne flotile u gašenju požara „Požar 2012“

Petak, 29.6.2012 | Aktuelnosti

Vatrogasna ekipa novosadske kasarne „Aleksandar Berić“ na čelu sa zastavnikom Nenadom Blanušom i posada rečnog minolovca iz 1. rečnog odreda izveli su danas za pripadnike Rečne flotile i 2. pontonirskog bataljona pokaznu vežbu u gašenju početnih požara formacijskim sredstvima pod nazivom „Požar 2012“. Vežbom je rukovodio kapetan Predrag Mojićević. Rečna flotila u svom sastavu ima veći broj plovnih...

POGLEDAJTE FOTOGALERIJU

Vatrogasna ekipa novosadske kasarne „Aleksandar Berić“ na čelu sa zastavnikom Nenadom Blanušom i posada rečnog minolovca iz 1. rečnog odreda izveli su danas za pripadnike Rečne flotile i 2. pontonirskog bataljona pokaznu vežbu u gašenju početnih požara formacijskim sredstvima pod nazivom „Požar 2012“.

Vežbom je rukovodio kapetan Predrag Mojićević .

Rečna flotila u svom sastavu ima veći broj plovnih objekata različite vrste i namene usidrenih u zimovniku, pa je tokom vatrogasne vežbe, pored gašenja požara na kasarnskom krugu, požarno ugroženim objektima i sredstvima, prikazan i rad posada rečnih minolovaca na gašenju požara.

Po uočavanju vatre na plovnom sredstvu angažuje se grupa za borbenu otpornost, iz sastava posade, u kojoj je tačno definisano ko, sa kojim vatrogasnim sredstvima i na koji način pristupa lokalizaciji i gašenju požara na brodu.

Za suprotstavljanje požaru grupa raspolaže prenosnim vatrogasnim aparatima i brodskim pumpama, odnosno brodskim hidrantima.

Svaki drugi brod koji se nađe u blizini broda zahvaćenog požarom, posebno u situaciji kada su plovna sredstva na vezu, angažuje svoje grupe i vatrogasna sredstva pružajući tako pomoć brodu ugroženom požarom.

Povezane vesti