Viši kurs za podoficire u Centru za obuku i usavršavanje podoficira

Ponedeljak, 25.9.2017 | Obuka

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira u kasarni „NH Stevica Jovanović“ u Pančevu danas je počeo prvi modul Višeg kursa za podoficire koji će trajati pet nedelja.

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira danas je počeo prvi modul Višeg kursa za podoficire koji će trajati pet nedelja.

Polaznici kursa su mlađi podoficiri koji su u predhodnom periodu završili Osnovni kurs za podoficire i nalaze se na početnim podoficirskim dužnostima, a predviđaju se za postavljenja na više i naredne dužnosti.

Kurs je otvorio komandant Centra potpukovnik Saša Petković koji je istakao da je ovaj kurs samo jedan u nizu kurseva usavršavanja podoficira koji su predviđenim konceptom profesionalnog razvoja podoficira, a koji ima za cilj da u budućnosti Vojsci Srbije obezbedi kvalitetan podoficirski kadar.

Završetkom ovog kursa polaznici će steći i jedan od uslova za unapređenje u naredni čin i što će im omogućiti napredovanje u službi. 

Povezane vesti