Rečna flotila na forumu o razvoju vodnog transporta

Četvrtak, 30.1.2014 | Civilno-vojna saradnja

Komandant Rečne flotile Vojske Srbije pukovnik Andrija Andrić učestvovao je danas na forumu „Talas“ posvećenom novim inicijativama za razvoj vodnog transporta, koji je održan u vili „Jelena“ u Beogradu. Tom prilikom, pukovnik Andrić predstavio je namenu i zadatke Rečne flotile, ističući da je Flotila usmerena na reke, kanale, jezera i na njihovu okolinu, kao i da se zona njene odgovornosti prostire na 1565,9 kilometara.

Komandant Rečne flotile Vojske Srbije pukovnik Andrija Andrić učestvovao je danas na forumu „Talas“ posvećenom novim inicijativama za razvoj vodnog transporta, koji je održan u vili „Jelena“ u Beogradu.

Tom prilikom, pukovnik Andrić predstavio je namenu i zadatke Rečne flotile, ističući da je Flotila usmerena na reke, kanale, jezera i na njihovu okolinu, kao i da se zona njene odgovornosti prostire na 1565,9 kilometara, od čega su više 406 kilometara granice. On je, takođe, istakao dobru saradnju sa ostalim državnim institucijama koje se bave različitim segmentima vodnog transporta, a ukazao je i na visok stepen međunarodne saradnje koji je do sada ostvaren.

Na forumu „Talas“ učestvovali su, između ostalih, i predstavnici Ministarstva saobraćaja, rečne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, Saobraćajnog fakulteta, Luke Beograd, kao i Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju.

Učesnici foruma mogli su da pogledaju i postavku istorijata razvoja Rečne flotile, pripremljenu za ovu priliku.

Povezane vesti