OBVT LAZAR 3

Vežba podržana računarskim simulacijama „Udar 2018“

Četvrtak, 14.6.2018 | Obuka

U Centru za obuku putem simulacija u Beogradu u toku je vežba podržana računarskim simulacijama „Udar 2018“, po temi „Bataljon Vojne policije specijalne namene Kobre u protivterorističkim dejstvima“.

Reč je o zajedničkoj aktivnosti Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije, Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, Žandarmerije, Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Centra za obuku putem simulacija.

Petodnevnom vežbom rukovodi potpukovnik Dejan Milikić iz Uprave vojne policije, a komandant vežbajuće jedinice je potpukovnik Vladimir Ušljebrka. Vežba je prilika da se proveri sposobnost Komande bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“ za planiranje, organizovanje i izvođenje protivterorističkih dejstava u uslovima simuliranog okruženja.

Izvođenjem vežbe koja traje od 11. do 15. juna provereno je i poznavanje načela upotrebe jedinica i sredstava, sadejstva sa jedinicama Žandarmerije, SAJ-a, Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO, ali i saradnje sa ostalim strukturama sistema odbrane. Uvežbavane su, takođe, i taktičke radnje, tehnike i procedure, a analiziran je i kvalitet donetih odluka na svim nivoima komandovanja.

Činjenica da je „Udarom 2018“ proverena saradnja i sadejstvo protivterorističkih jedinica vojne policije „Kobre“, Žandarmerije i SAJ-a u rešavanju terorističkih pretnji i zaštiti vitalnih interesa Republike Srbije daje poseban kvalitet vežbi.

Vežbe podržane računarskim simulacijama nezaobilazan su oblik praktične obuke komandi jedinica u Vojsci Srbije. Realizacijom ovakvih aktivnosti Centar za obuku putem simulacija stekao je iskustva u modelovanju, pripremi i realizaciji ovakvih vežbi, a jedinice u izvođenju uvežbavanja na savremen način.

Povezane vesti