Vežba podržana računarskim simulacijama „Virtuelni štit 2017“

Četvrtak, 24.8.2017 | Obuka

U Centru za obuku putem simulacija, u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, u toku je petodnevna vežba podržana računarskim simulacijama „Virtuelni štit 2017“, koju realizuje Komanda Treće brigade KoV.

U Centru za obuku putem simulacija, u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, u toku je petodnevna vežba podržana računarskim simulacijama „Virtuelni štit 2017“, koju realizuje Komanda Treće brigade kopnene vojske.

Vežbom, na kojoj se obučavaju pripadnici deklarisanih jedinica Vojske Srbije, rukovodi potpukovnik Zoltan Rajda iz Komande Treće brigade KoV, a uz pripadnike Treće brigade, učestvuju i pripadnici Trećeg bataljona Vojne policije, 246.bataljona ABHO i Centra za obuku putem simulacija, kao i predstavnici Crvenog krsta Republike Srbije.

Pored obuke u štabnom radu lica na ključnim dužnostima u deklarisanim jedinicama, ova vežba je priprema inžinjerijske čete opšte namene za NATO evaluaciju nivoa 1 i lake pešadijske čete, voda vojne policije i voda ABHO za NATO evaluaciju nivoa 2, koje predstoje u oktobru mesecu 2017. godine na bazi „Jug“.

Ovo je četvrta vežba podržana računarskim simulacijama na kojoj se obučavaju pripadnici deklarisanih jedinica Vojske Srbije, a simulacione vežbe su postale nezaobilazan oblik praktične obuke komandi jedinica. Tokom proteklih godina Centar za obuku putem simulacija je stekao dragocena iskustva u modelovanju, pripremi i realizaciji ovih vežbi. Simulacioni softver „JCATS“ obezbeđuje komandama jedinica realistične uslove za obuku u sprovođenju štabnih procedura na planiranju i izvođenju borbenih operacija u punom spektru.

Povezane vesti