Вежбе подржане рачунарским симулацијама

Вежбе подржане рачунарским симулацијама

29.05.2015 Вежбе подржане рачунарским симулацијама (ВПРС) су вежбе којима се коришћењем рачунарски симулираног оперативног окружења, у реалном времену, практично обучавају команде јединица Војске Србије за планирање, припрему и извођење операција.
Вежбa „Викинг 14“

Вежбa „Викинг 14“

29.05.2015 Војска Србије планирала је и извела вежбу „Викинг 14“ као један од тежишних задатака у 2014. години, а то је уједно и једна од најзначајнијих вежби изведених у тој години.