Центар за обуку путем симулација

Центар за обуку путем симулација је установа Генералштаба Војске Србије, непосредно потчињенa Управи за обуку и доктрину (Ј-7). Намењен је за интервидовску обуку команди јединица свих родова и служби извођењем вишедневних вежби у реалном времену, по претходно разрађеном сценарију и припремљеном симулационом моделу вежбе.

У свом саставу Центар за обуку путем симулација има Одељење за симулационе вежбе и Одељење за подршку.


Задаци ЦОПС-а


Центар за обуку путем симулација реализује:

  • унапређење обучености команди јединица у планирању операција, раду команди на доношењу одлука и вођењу операција,
  • евалуација обучености команди,
  • припрема команди пре упућивања у операције и
  • анализа доктринарних решења и планова будућих операција.

Мисија ЦОПС-а је унапређење обучености команди јединица Војске Србије применом симулационих метода и информационих технологија у планирању и извођењу операција у пуном спектру, у складу са доктринарним опредељењима и усвојеним процедурама рада команде на доношењу одлуке.

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-948
Телефакс: +381 (0) 11 2063-353

Повезане вести