Вежба механизованог батаљона подржана рачунарским симулацијама

Четвртак, 21.9.2023 | Обука
У Центру за обуку путем симулација Војске Србије ове недеље се реализује вежба механизованог батаљона из састава Друге бригаде копнене војске — „Челични маневар 2023“. 

На вежби се, у условима симулираног оперативног окружења, проверава оспособљеност  команде батаљона за планирање, организовање и извођење дејстава у борбеним операцијама Војске Србије.

У току реализације вежбовних активности проверава се и познавање начела употребе механизованог батаљона у операцијама, садејство са јединицама Копнене војске и Ратног ваздухопловства и ПВО, као и сарадња са чиниоцима цивилног окружења. Акценат је на примени тактичких радњи и штабних процедура у фази извођења операција, уз свакодневну анализу рада команде у процесу доношења одлука на свим нивоима командовања. 

Вежбе подржане рачунарским симулацијама представљају важан облик практичне обуке команди у Војсци Србије. Овакве вежбе пружају прилику штабним официрима и командама јединица да, уз минималан утрошак материјалних ресурса, унапреде оспособљеност за планирање и извођење борбених операција.

Повезане вести