Вежба „Здружена ватра 2024“

Четвртак, 16.5.2024 | Обука
У центру Војске Србије за обуку путем симулација ове недеље вежбу изводе полазници Генералштабног и Командно-штабног усавршавања Школе националне одбране „Војвода Радомир Путник“.

За потребе вежбе, под називом „Здружена ватра 2024“, формиране су команде оперативне групе и потчињених јединица, у оквиру којих се полазници ових каријерних усавршавања, распоређени на различите командне и штабне функције, обучавају за планирање и извођење операција.

Припадници Центра за обуку путем симулација су обезбедили услове за извођење вежбе и учествовали у припреми и реализацији сценарија који официрима пружа могућност за развој критичког мишљења и стицање искуства у предлагању употребе јединица.

Акценат је на увежбавању штабних процедура у процесу доношења војних одлука, успостављању садејства и сарадње, те командовању и контроли снага у зони операције, уз свакодневну анализу квалитета штабног рада и донетих одлука на свим нивоима командовања.

На вежби се проверава и познавање начела употребе снага у операцијама и организација сарадње са јединицама Министарства унутрашњих послова, Црвеним крстом и другим чиниоцима цивилног окружења.

Вежбе подржане рачунарским симулацијама представљају важан облик практичне обуке команди у Војсци Србије, будући да пружају прилику штабним официрима и командама да се, уз минималан утрошак материјалних ресурса, оспособљавају за планирање и извођење борбених операција.

Повезане вести