Управа за обуку и доктрину (Ј-7)

Управа за обуку и доктрину (Ј-7) је интервидовска организациона јединица Генералштаба Војске Србије намењена за развој и управљање системом обуке у систему одбране и за израду доктрина и правила за употребу Војске.
Управа за обуку и доктрину (Ј-7) је носилац функција обука и доктрина за систем одбране. Управи је непосредно потчињен Центар за обуку путем симулација.

Основни задаци Управе за обуку и доктрину (Ј-7) су:

 • Развој, усавршавање и управљање системом обука;
 • Израда системско-нормативних докумената за обуку;
 • Планирање, организовање и кординација националних и мултинационалнх вежби;
 • Израда системских докумената и планирање, организовање и реализација садржаја физичке обуке и спорта у Војсци;
 • Носилац је развоја основних и изведених доктринарних докумената;
 • Носилац је развоја и имплементације система научених лекција у Војсци Србије;
 • Прати и изучава развој доктрина у страним оружаним снагама, развој технолошког фактора и његов утицај на развој доктрина;
 • Координира активности Војске Србије који проистичу из чланства Републике Србије у програму Партнерство за мир;
 • Носилац је активности Војске Србије које проистичу из учешћа у Концепту оперативних способности;
 • Прати, проучава и анализира искуства из операција страних оружаних снага и Војске Србије;
 • Предлаже организационе моделе команди и јединица Војске на основу правила за употребу.

Традиције Управе за обуку и доктрину (Ј-7)


Управа је формирана 2005. године као Управа за обуку (Г-7) Генералштаба Војске Србије. Наредне године Управа је преформирана у Управу за обуку и доктрину (Ј-7), а 2007. године постаје носилац функције „обука“ у систему одбране и функције „доктрина“ у Војсци Србије. У 2010. године формира се Центар за обуку путем симулација, као јединица непосредно потчињена Управи за обуку и доктрину (Ј-7).

Контакт


Адреса: Незнаног јунака 38, 11 000 Београд
Телефон: +381 (0) 11 2063-955
Телефакс: +381 (0) 11 2063-451