Вежба механизованог батаљона Прве бригаде копенене војске

Среда, 6.12.2023 | Обука
У Центру за обуку путем симулација Војске Србије ове недеље се реализује вежба команде једног од механизованих батаљона из састава Прве бригаде копнене војске. 

На овој вежби подржаној рачунарским симулацијама проверава се оспособљеност  команде јединице за планирање, организовање и извођење дејстава у борбеним операцијама Војске Србије.

У току реализације вежбовних активности проверава се и познавање начела употребе механизованог батаљона у операцијама, садејство са јединицама Копнене војске и Ратног ваздухопловства и ПВО, као и сарадња са чиниоцима цивилног окружења. Акценат је на примени тактичких радњи и штабних процедура у фази извођења операција, уз свакодневну анализу рада команде у процесу доношења одлука на свим нивоима командовања. 

Вежбе подржане рачунарским симулацијама представљају важан облик практичне обуке команди у Војсци Србије, будући да пружају прилику штабним официрима и командама да се, уз минималан утрошак материјалних ресурса, оспособљавају за планирање и извођење борбених операција.

Повезане вести