Odeljenje za finansije (J-8)

Odeljenje za finansije (J-8) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije nadležna za obavljanje poslova koji se odnose na finansijsko i materijalno poslovanje, i kontrolu nad upravljanjem i korišćenjem sredstava u Vojsci Srbije.

Načelnik Odeljenja za finansije (J-8) je pukovnik docent dr Radovan Damnjanović.

Odeljenje za finansije (J-8) obavlja zadatke iz oblasti finansijskog i materijalnog poslovanja, kontrole i upravljanje kadrom finansijske službe:

 • Raspored budzetskih sredstava Vojske Srbije;
 • Analiza izvršenja finansijskog poslovanja Vojske Srbije;
 • Sastavljanje konsolidovanih periodičnih i godišnjih izveštaja;
 • Izrada tromesečnih planova izvršenja budzeta i planiranja prihoda Vojske Srbije;
 • Razmatranje mogućnosti finansiranja naknadnih zahteva;
 • Priprema i izrada mobilizacijskih akata i dokumenata za rad finansijske službe u pripremi mobilizacije, u toku mobilizacija i za vreme ratnog stanja;
 • Davanje objašnjenja, primedbi i stručnih mišljenja o primeni propisa iz oblasti finansijskog i materijalnog poslovanja;
 • Popis imovine i obaveza Vojske Srbije;
 • Praćenje stanja knjigovodstvenih evidencija na nivou  Vojske Srbije.
 • Kontrola finansijskog i materijalnog poslovanja jedinica i ustanova Vojske Srbije i
 • Predlaganje organizacije, rasporeda kadra i delokruga rada finansijske službe u Vojsci Srbije.

Tradicije Odeljenja za finansije (J-8)


Dan finansijske službe slavi se 8. novembra u spomen na dan kada je, 1944. godine, formirano Finansijsko odeljenje pri Povereništvu narodne odbrane. Finansijsko odeljenje Povereništva narodne odbrane postalo je rukovodeći organ finansijske službe za celu NOVJ. Istovremeno su u svim komandama formirani organi finansijske službe. Formiranjem odeljenja, finansijska služba je po prvi put u organizaciji vojske na teritoriji Jugoslavije i pravno konstituisana kao posebna služba. Upravni organ finansijske službe u JNA je organizovan kao Peta uprava GŠ.

Uticaj zakonske regulative iz oblasti javnih finansija Republike Srbije na organizacionu strukturu i funkciju finansijske službe u Vojsci počeo je da se ostvaruje 2005. godine rasformiranjem Uprave za materijalno i finansijsko poslovanje u Sektoru za logistiku i formiranjem Odeljenja za finansije kao organizacione jedinice Generalštaba Vojske Srbije neposredno potčinjene načelniku Generalštaba, kao naredbodavcu odgovornom za ukupno raspoređena sredstva Vojsci Srbije.

Sadašnja struktura Odeljenja za finansije (J-8) uspostavljena je nakon organizacijskih promena u Vojsci Srbije 2020. godine.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063-536
Telefaks. +381 (0) 11 2063-537