Uprava za ljudske resurse (J-1)

Uprava za  ljudske resurse (J-1) je organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije namenjena za objedinjavanje zadataka u personalnoj funkciji, funkciji morala i verskoj funkciji.

Načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) je brigadni general Savo Iriškić.

U delokrugu rada Uprave za ljudske resurse (J-1) su sledeći zadaci:

 • Analiza, planiranje i  selekcija ljudskih resursa;
 • Socijalizacija profesionalnih pripadnika;
 • Ocenjivanje efikasnosti i sposobnosti profesionalnih pripadnika;
 • Nagrađivanje i motivisanje profesionalnih pripadnika;
 • Briga o zdravlju i bezbednosti profesionalnih  pripadnika;
 • Planiranje i razvoj karijere;
 • Moralno-psihološke pripreme;
 • Planiranje, organizovanje i koordinacija aktivnosti razvoja moralne komponente vojne moći Vojske Srbije;
 • Praćenje, izgrađivanje i vrednovanje morala pripadnika Vojske Srbije;
 • Planiranje, organizovanje i koordinacija sadržaja iz oblasti vrednovanja i negovanja tradicija i kulturnih delatnosti u Vojsci Srbije;
 • Planiranje, organizovanje i koordinacija rada psihologa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;
 • Organizovanje, planiranje, koordinacija delatnosti verske službe u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Uprava za ljudske resurse formirana je 25. februara 2005. godine i preuzela je nadležnosti Personalne uprave i Uprave za moral Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore.

Kontakt


Adresa: Neznanog junaka 38, 11 000 Beograd
Telefon: +381 (0) 11 2063 432
Telefaks: +381 (0) 11 3006 039
Mejl: savo.iriskic@vs.rs