Rečna flotila

Rečna flotila je taktička jedinica Kopnene vojske namenjena za izvođenje borbenih i neborbenih aktivnosti, pokreta i drugih akcija na i u zahvatu reka, plovnih kanala i jezera, samostalno i u sadejstvu sa drugim snagama odbrane Republike Srbije.
 • Rečna flotila
  Komandant Rečne flotile, kapetan bojnog broda Ljubiša Marković
  • Prvi rečni odred
  • Drugi rečni odred
  • Prvi pontonirski bataljon
  • Drugi pontonirski bataljon
Pod komandu Rečne flotile su stavljene sve snage koje svoje zadatke izvršavaju u zahvatu unutrašnjih plovnih puteva, što omogućava efikasno izvršavanje obaveza, posebno u okviru pomoći stanovništvu u suprotstavljanju prirodnim i tehnološkim katastrofama. Organizacija po kojoj su objedinjene rečne, amfibijske i pontonirske jedinice omogućava brzo reagovanje u spasavanju ljudi, materijalnih dobara i pružanju pomoći u slučaju elementarnih nepogoda ili drugih tehničko-tehnoloških opasnosti i nesreća na i u zahvatu vodnih puteva.

Rečna flotila je jedinica ranga brigade u sastavu Kopnene vojske Vojske Srbije i čine je komanda, dva rečna odreda, dva pontonirska bataljona, komandna četa i četa za logistiku. Komanda i veći deo jedinica Rečne flotile se nalaze u Novom Sadu, a ostale baziraju u Beogradu i Šapcu.

Komandant Rečne flotile je kapetan bojnog broda Ljubiša Marković. 

Zadaci Rečne flotile


Zadaci Rečne flotile su:

 • izgradnja i održavanje operativnih sposobnosti za izvršavanje zadataka iz sve tri  misije Vojske Srbije,
 • osposobljavanje i uvežbavanje komande i potčinjenih jedinica za izvršavanje namenskih zadataka,
 • kontrola unutrašnjih plovnih puteva i obezbeđenje manevra jedinicama Kopnene vojske na i u zahvatu reka, kanala i jezera,
 • traganje i spasavanje na rekama, kanalima i jezerima.

Tradicije Rečne flotile


Rečna flotila je preformirana u jedinicu ranga brigade 2. oktobra 2008. godine, kada su u njen sastav ušle i pontonirske jedinice.

Dan Rečne flotile, ujedno Dan roda rečnih jedinica, obeležava se 19. avgusta, u znak sećanja na dan kada je, 1915. godine, na Savi kod beogradske Čukarice, porinut prvi srpski ratni brod „Jadar“. Ulaskom novoizgrađenog „Jadra“ u sastav Brodarske komande i snaga odbrane Beograda, otpočelo je zvanično formiranje srpske rečne flotile.

Na ponos pripadnika Rečne flotile, posebno mesto u istoriji jedinice zauzima borba koju je vodila posada kraljevskog broda „Drava“, predvođena kapetanom prve klase Aleksandrom Berićem, protiv višestruko nadmoćnijeg neprijatelja u Aprilskom ratu 1941. godine.

Kontakt


Adresa: 1300 kaplara 11, 21 000 Novi Sad
Telefon: +381 (0) 21 4835-421
Telefaks: +381 (0) 21 426-901
Mejl: r.f@vs.rs

Povezane vesti