333. inžinjerijski bataljon

333. inžinjerijski bataljon je namenjen, opremljen i osposobljen za izvođenje protivinžinjerijskih dejstava u oblasti vazduhoplovnih operacija i operacija PVO za potrebe komandi, jedinica i ustanova RV i PVO.

U sastavu 333. inžinjerijskog bataljona su komanda, komandni vod, inžinjerijska četa, četa za utvrđivanje, vod za razminiranje i uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i logistički vod. Stacioniran je u garnizonu Pančevo. 

Komandant 333. inžinjerijskog bataljona je potpukovnik Duško Cvijanović

Zadaci 333. inžinjerijskog bataljona


Zadaci 333. inžinjerijskog bataljona su:

  • izrada fortifikacijskih i minsko-eksplozivnih prepreke za neposrednu zaštitu aerodroma, vatrenih položaja raketnih jedinica za PVD (VP RJ PVD), raketnih položaja jedinica vazdušnog osmatranja i javljanja (RP VOJ), komandnih mesta i rejona razmeštaja jedinica RV i PVO,
  • protivdesantno zaprečavanje aerodromskih prostorija,
  • održavanje i opravka poletno-sletnih staza, staza za voženje, stajanki i drugih manevarskih površina na aerodromima, i uređenje sletišta za helihoptere,
  • izgradnja, opravka i održavanje prilaznih i unutrašnjih puteva na vatrenim položajima raketnih jedinica za PVD i raketnim položajima jedinica vazdušnog osmataranja i javljanja,
  • otklanjanje posledica dejstava po operativnim površinama aerodroma (opravka kratera i drugih oštećenja),
  • inžinjerijsko uređenje položaja jedinica za odbranu aerodroma, komandnih mesta, VP RJ PVD i RP VOJ sa unutrašnjom infrastrukturom,
  • izgradnja objekata za zaštitu ljudstva, borbenih i neborbenih vozila i ostalih tehničkih pokretnih stvari i objekata za zaštitu i uređenje prostora za naoružavanje vazduhoplova,
  • pomoć civilnim vlastima u otklanjanju posledica elementarnih nepogoda.

Tradicije 333. inžinjerijskog bataljona


333. inžinjerijski bataljon  formiran  je u martu  1947. godine  na  aerodromu „Cerklje“ (današnja Slovenija), iako mu je kao garnizon formiranja bilo određeno Pančevo.

Odmah nakon formiranja bataljon je prebaziran u garnizon Tuzla, gde je ostao do 1955. godine.  Prvi značajniji zadatak na kome je angažovan bataljon bila je izrada travnate poletno-sletne staze, u okviru prve vežbe Jugoslovenske armije, na području Knića.

U periodu od 1955. do 1958. godine, bataljon je izvršavao namenske zadatke na izgradnji aerodroma Leskovac i Niš, a do 1962. godine zadatke na izgradnji aerodroma u garnizonu Tuzla.

U toku 1962. godine bataljon je premešten u garnizon Kraljevo i angažovan je na izgradnji aerodroma Lađevci. Izgradnja aerodroma Lađevci završena je 1966. godine, kada je bataljon premešten u garnizon Bela Crkva gde je ostao do 1968. godine.   

Bataljon je 1968. godine premešten u garnizon Pančevo, gde se nalazi i danas.

U svojoj istoriji 333. inžinjerijski bataljon je učestvovao u izgradnji svih vojnih aerodroma. U početku je težišno radio travnate poletno-sletne staze i poletno-sletne staze sa betonskim zastorom (aerodromi Divci, Zalužani, Batajnica, Zemunik, Leskovac, Niš, Tuzla i Lađevci).

Uvođenjem postrojenja za proizvodnju i ugradnju asfalta u formaciju bataljona, započelo je „presvlačenje“ do tada izgrađenih poletno-sletnih staza asfaltnim zastorom i izgradnja novih aerodroma sa asfaltnim poletno-sletnim stazama.

U ovoj fazi bataljon je angažovan na aerodromima Ivangrad, Sjenica, Cerklje, Bihać, Ponikve, Golubovci, Priština, Udbine, Petrovac, Lađevci, Mostar, Varaždin, Mahovljani, Batajnica i Niš.

Paralelno sa ovim zadacima bataljon je izvodio radove na izgradnji travnatih poletno-sletnih staza na aerodromima Glamoč, Novo Mesto, Trstenik, Ponikve i Zrenjanin. 

U periodu od 1979. do 1989. godine bataljon je bio angažovan na pripremi za rušenje svih vojnih i civilnih aerodroma na teritoriji bivše SFRJ (osim aerodorma Butmir – zbog priprema i održavanja Zimskih olimpijskih igara).

Od 1990. godine bataljon je angažovan na izgradnji objekata infrastrukture za potrebe raketnih i radarskih jedinica u sistemu PVO, izgradnji puteva, sanaciji travnatih poletno-sletnih staza, sanaciji skijaških staza, kao i na pružanju usluga subjektima izvan Vojske Srbije i Ministarstva odbrane.

Kontakt


Adresa: Jabučki put 1, 26 000 Pančevo
Telefon: +381 (0) 13 2512-910
Telefaks: +381 (0) 13 326-546
Mejl: 333inzbat@vs.rs