Sertifikat UN Centru za mirovne operacije

Petak, 8.1.2016 | Multinacionalne operacije

Integrisana služba za obuku Ujedinjenih nacija izdala je Centru za mirovne operacije sertifikat kojim se potvrđuje da je Kurs za štabne oficire UN realizovan u skladu sa standardima UN.

Integrisana služba za obuku Ujedinjenih nacija izdala je Centru za mirovne operacije sertifikat kojim se potvrđuje da je Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija realizovan u skladu sa važećim standardima UN u oblasti obuke za mirovne operacije. Sertifikat, koji važi četiri godine, potpisao je podsekretar za mirovne operacije UN Erve Ladsus.

Dobijanjem sertifikata UN, Centar za mirovne operacije se svrstao u red međunarodno prepoznatih centara za obuku za mirovne operacije, čime se obezbeđuju uslovi za unapređenje sposobnosti Centra za realizaciju međunarodnih kurseva, kao i za buduću saradnju sa Integrisanom službom za obuku UN u domenu učešća u realizaciji sličnih kurseva u drugim državama. 

Kurs za štabne oficire je prvi kurs koji je sertifikovan od strane Ujedinjenih nacija, što predstavlja svojevrsno priznanje Centru za mirovne operacije jer na polju obuke postaje vidljiv i prepoznat na globalnom nivou nakon samo jedne decenije od svog osnivanja i početka kontinuiranog povećanja obima angažovanja naših vojnika u mirovnim misijama UN. 

Imajući u vidu da je ovo prvi put da je jedna organizacijska celina Vojske Srbije ponudila Ujedinjenim nacijama da izvrše procenu kvaliteta usluga koje ta organizacija pruža na polju obuke, značajno je istaći i reči predstavnika Integrisane službe za obuku potpukovnika Erika Silvestera Jeboe, koji je vršio evaluaciju, da je ovo „ako ne najbolji, onda sigurno jedan od najbolje realizovanih kurseva kojem je on ikada prisustvovao“. 

Centar za mirovne operacije planira da u toku naredne godine pokrene proceduru sertifikacije kod UN za još dva svoja kursa.

Povezane vesti