Obuka vojnika službe telekomunikacija na služenju vojnog roka

Petak, 29.4.2022 | Obuka
U jedinicama Brigade veze u toku je kolektivna obuka vojnika na služenju vojnog roka generacije „decembar 2021“ za specijalnosti službe telekomunikacija Vojske Srbije.
 
Vojnici se u ovoj jedinici osposobljavaju za realizaciju kolektivnih zadataka u jedinicama veze i dužnosti radio-teleprinterista, telefonista-linijaša i radio-relejaca.

Obuka se izvodi u specijalno opremljenim kabinetima, koji pružaju uslove za praktičan rad na savremenim uređajima i sistemima, ali i u terenskim uslovima, gde je težište na uvežbavanju radnji i postupaka prilikom postavljanja telekomunikacionih stanica i provere kvaliteta ostvarenih veza u planiranim radio-mrežama.

Vojnici na obuci pokazuju visoku motivaciju, a veliki broj njih i želju da po završetku služenja vojnog roka kao profesionalni vojnici započnu karijeru u Vojsci Srbije. Oni koji se odluče da karijeru započnu u Brigadi veze obavljaće odgovorne dužnosti na obezbeđenju neprekidnosti funkcionisanja telekomunikaciono-informatičkog sistema u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Povezane vesti