Završen kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija

Petak, 8.6.2018 | Multinacionalne operacije

U Centru za mirovne operacije u Beogradu danas je završen Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija (UN Staff Officers Course – UNSOC 2018), koji su pohađali oficiri Vojske Srbije, MUP-a i oružanih snaga BiH i Belorusije.

Nastavu na kursu su realizovali instruktori iz Centra za mirovne operacije kao i  gostujući instruktori iz Oružanih snaga Mađarske i Oružanih snaga Republike Austrije. 

Uz priznanje slušaocima i instruktorima za uspešno realizovan kurs, zamenik načelnika Centra za mirovne operacije pukovnik Nikola Dejanović je zaključio da su ciljevi kursa u potpunosti ostvareni i da su slušaoci u potpunosti usvojili štabne procedure koje se primenjuju u komandama i štabovima u operacijama za održavanje mira UN.  On je istakao dobru saradnju sa partnerskim centrima iz Austrije, Mađarske i Bosne i Hercegovine kao i značajan doprinos njihovih instruktora uspešnoj realizaciji kursa. 

Kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija se realizuje u skladu sa preporučenim standardima u obuci UN i sertifikovan je od strane Službe za integrisanu obuku Departmana za mirovne operacije i Departmana za podršku na terenu Ujedinjenih nacija.

Povezane vesti