Provera jedinice za intervenciju iz sastava Komande za obuku

Sreda, 22.3.2023 | Obuka
Jedinica za intervenciju ka ugroženim objektima iz sastava Komande za obuku realizovala je, na poligonu „Peskovi“ kod Požarevca, taktičku vežbu sa bojevim gađanjem.

Vežba je izvedena sa ciljem provere taktičke i vatrene osposobljenosti ovog sastava za hitno reagovanje u slučaju napada na izdvojeni vojni objekat.

Pripadnici jedinice su tokom vežbovnih aktivnosti prvo realizovali marš pod punom ratnom opremom, da bi zatim na taktičkom poligonu rešavali raznovrsne zadatke i izvršili bojeva gađanja iz pešadijskog naoružanja.

Dejstvovano je iz automatskih i snajperskih pušaka, puškomitraljeza i ručnih raketnih bacača, a uspeh vatre i prikazani taktički rad govore da je jedinica za intervenciju spremna da u slučaju potrebe brzo i efikasno reaguje na svaki oblik ugrožavanja vojne imovine i objekata.

Taktičke vežbe sa bojevim gađanjima predstavljaju važan oblik praktične obuke u Vojsci Srbije, tokom kojih vežbajući sastavi, u realnim scenarijima borbenih situacija, demonstriraju sposobnosti u primeni standardizovanih procedura koje su kroz obuku usvojili. Njihovom realizacijom unapređuju se sposobnosti komandi i jedinica za izvršavanje dodeljenih misija i zadataka.

Povezane vesti