Međunarodni kurs za štabne oficire Ujedinjenih nacija

Ponedeljak, 14.11.2022 | Međunarodna saradnja
U organizaciji Centra za mirovne operacije danas je u bazi „Jug“ kod Bujanovca otpočela realizacija međunarodnog kursa za štabne oficire Ujedinjenih nacija.

Kurs pohađaju pripadnici Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i oružanih snaga sedam stranih zemalja, i oni će se tokom tronedeljne obuke obučavati za rad na štabnim dužnostima u mirovnim operacijama u skladu sa procedurama i standardima Ujedinjenih nacija.

Programom obuke su obuhvaćeni osnovni aspekti funkcionisanja integrisanih misija Ujedinjenih nacija, upoznavanje sa procesom planiranja u vojnoj komponenti misije, štabnim funkcijama i procedurama, a značajan deo kursa je posvećen razmatranju najnovijih iskustava iz učešća u aktuelnim mirovnim operacijama pod okriljem Ujedinjenih nacija. 

Za izvođenje ovog kursa po standardima i procedurama Ujedinjenih nacija, Centar za mirovne operacije je sertifikovan od strane departmana Ujedinjenih nacija za mirovne operacije i podršku na terenu. Interesovanje stranih zemalja za upućivanje svog osoblja na ovaj kurs je tradicionalno veliko, što govori o poverenju u sistem obuke u Vojsci Srbije za učešće u mirovnim operacijama.

Povezane vesti