O b a v e š t e nj e

Ponedeljak, 12.12.2011 | Aktuelnosti

Predsednik Republike Srbije Boris Tadić, shodno Ustavnim i zakonskim nadležnostima, doneo je ukaze od 12.12.2011. godine, kojima se: A) POSTAVLjAJU NA NOVE DUŽNOSTI: 1. za načelnika Generalštaba Vojske Srbije - general-potpukovnik DIKOVIĆ Milinka LjUBIŠA. 2. za direktora (glavni inspektor) Inspektorata odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije - general-potpukovnik ŽIVKOVIĆ Miodraga ALEKSANDAR. 3. za komandanta Kopnene vojske - brigadni general MOJSILOVIĆ Milosava MILAN.

O b a v e š t e nj e

Predsednik Republike Srbije Boris Tadić, shodno Ustavnim i zakonskim nadležnostima, doneo je ukaze od 12.12.2011. godine, kojima se:

A) POSTAVLjAJU NA NOVE DUŽNOSTI:

1. za načelnika Generalštaba Vojske Srbije
- general-potpukovnik DIKOVIĆ Milinka LjUBIŠA.

2. za direktora (glavni inspektor) Inspektorata odbrane Ministarstva odbrane
Republike Srbije
- general-potpukovnik ŽIVKOVIĆ Miodraga ALEKSANDAR.

3. za komandanta Kopnene vojske
- brigadni general MOJSILOVIĆ Milosava MILAN.

4. za načelnika Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije
- pukovnik rečnih jedinica BOŠKOVIĆ Đorđija PETAR.


B) UNAPREĐUJU U VIŠI ČIN:

1. u čin general-majora
- brigadni general JOVANOVIĆ Marka DANKO.

2. u čin brigadnog generala
- pukovnik GUJIĆ Vojislava VASO,
- pukovnik JANKOVIĆ Milije DEJAN,
- pukovnik NOVAKOVIĆ Jovana MARIJAN.

3. vanredno u čin general-majora
- brigadni general MOJSILOVIĆ Milosava MILAN.

4. vanredno u čin brigadnog generala
- pukovnik TODOROVIĆ Slobodana MILOMIR,
- pukovnik ČOLIĆ Josija MIODRAG.

BIOGRAFIJE

NAČELNIK GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Ljubiša DIKOVIĆ rođen je 22. maja 1960. u Užicu. Vojnu akademiju, smer pešadija, završio je 1984. godine.
Generalštabnu školu završio je 1996, a Školu nacionalne odbrane 2000. godine.
Na dužnosti komandanta Kopnene vojske je od 6. marta 2009. godine.

 

 


DIREKTOR INSPEKTORATA ODBRANE

Direktor Inspektorata odbrane general-potpukovnik Aleksandar ŽIVKOVIĆ rođen je 16. aprila 1960. u Beogradu. Vojnu akademiju, smer pešadija, završio je 1983. godine.
Generalštabnu školu završio je 1997, a Generalštabno usavršavanje 2004. godine.
Na dužnosti komandanta Komande za obuku je od 27. februara 2009. godine.

 

 


KOMANDANT KOPNENE VOJSKE

Komandant Kopnene vojske general-major Milan MOJSILOVIĆ rođen je 3. avgusta 1967. godine u Kosovskoj Mitrovici. Vojnu akademiju, smer OMJ, završio je 1991. godine.
Komandnoštabno usavršavanje završio je 1998, a Generalštabno usavršavanje 2006. godine.
Na dužnosti zamenika komandanta Združene operativne komande GŠ VS je od 24. oktobra 2007. godine.

 


NAČELNIK UPRAVE ZA LjUDSKE RESURSE GŠ VS

Načelnik uprave za ljudske resurse GŠ VS pukovnik rečnih jedinica Petar BOŠKOVIĆ rođen je 18. septembra 1961. godine u Beogradu. Mornaričku vojnu akademiju završio je 1984. godine.
Komandno-štabno usavršavanje završio je 1996, a Generalštabno usavršavanje 2006. godine.
Na dužnosti načelnika Uprave za odnose s javnošću je od 13. jula 2007. godine.

 


NAČELNIK UPRAVE ZA LOGISTIKU GŠ VS

Načelnik uprave za logistiku GŠ VS general-major Danko JOVANOVIĆ rođen je 17. decembra 1956. u Zvorniku. Tehničku vojnu akademiju završio je 1982. godine.
Specijalizaciju je završio 1998, a doktorirao 2007. godine.
Na dužnosti načelnika Uprave za logistiku GŠ VS je od 4. marta 2010. godine.


NAČELNIK KABINETA MINISTRA ODBRANE

Načelnik Kabineta ministra odbrane brigadni general Vaso GUJIĆ rođen je 14. maja 1961. godine u Zenici. Mornaričku vojnu akademiju završio je 1984. godine.
Komandnoštabno usavršavanje završio je 1999, a Generalštabno usavršavanje 2004. godine.
Na dužnosti načelnika Kabineta ministra odbrane je od 1. aprila 2011. godine.


 


NAČELNIK UPRAVE VOJNE POLICIJE

Načelnik Uprave vojne policije GŠ VS brigadni general Dejan JANKOVIĆ rođen je 15. januara 1964. godine u Kosovskoj Mitrovici. Vojnotehničku akademiju završio je 1987. godine.
Komandnoštabno usavršavanje završio je 2002, a Generalštabno usavršavanje 2007. godine.
Na dužnosti načelnika Uprave vojne policije je od 18. marta 2011. godine.

 NAČELNIK VOJNOMEDICINSKE AKADEMIJE

Načelnik Vojnomedicinske akademije brigadni general Marijan NOVAKOVIĆ rođen je 3. avgusta 1957. godine u Vučitrnu.
Medicinski fakultet završio je 1982. godine, specijalista je plastične hirurgije od 1988. godine, a doktor medicinskih nauka od 1998. godine.
Na dužnosti načelnika Vojnomedicinske akademije je od 7. marta 2011. godine.

 KOMANDANT GARDE VOJSKE SRBIJE

Komandant Garde Vojske Srbije brigadni general Milomir TODOROVIĆ rođen je 29. novembra 1965. godine u Vitezu. Vojnu akademiju, smer pešadija završio je 1990. godine.
Generalštabnu školu je završio 2000. godine, a Generalštabno usavršavanje 2008. godine.
Na dužnosti komandanta Garde je od 15. marta 2011. godine.

 

 


DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA VMA UNIVERZITETA ODBRANE

Dekan Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane brigadni general Miodrag ČOLIĆ rođen je 23. avgusta 1953. godine u Aleksandrovcu. Medicinski fakultet završio je 1977. godine. Specijalizaciju i magisterijum završio je 1983, a doktorirao 1987. godine.
Dopisni član SANU je od 2003, a redovni od 2009. godine.
Na dužnosti dekana Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane je od 25. novembra 2011. godine.

Povezane vesti