Vežba Braničevske brigade

Utorak, 18.6.2024 | Obuka
Komanda Braničevske brigade ove nedelje realizuje vežbu „Vatreni bedem 2024“ u Centru za obuku putem simulacija Vojske Srbije u Beogradu.

Reč je o vežbi podržanoj računarskim simulacijama koja se realizuje sa ciljem unapređenja sposobnosti komande ove teritorijalne brigade za planiranje, organizovanje i izvođenje odbrambene operacije. 

U skladu sa zadatim scenarijom, oficiri i podoficiri uvežbavaju štabne procedure u procesu donošenja vojnih odluka i rešavaju taktičke supozicije koje ih mogu očekivati tokom izvođenja borbenih dejstava. Na vežbi se proverava i poznavanje načela upotrebe teritorijalnih snaga u operacijama, sadejstvo sa jedinicama Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i PVO, kao i saradnja sa činiocima civilnog okruženja.

Vežbe podržane računarskim simulacijama predstavljaju važan oblik praktične obuke komandi u Vojsci Srbije. Ovakve vežbe pružaju priliku štabnim oficirima i komandama jedinica da, uz minimalan utrošak materijalnih resursa, unaprede osposobljenost za planiranje i izvođenje borbenih operacija.

Povezane vesti