Obuka vojnika na raketnim sistemima artiljerije

Utorak, 19.7.2022 | Obuka
Na mirnodopskim lokacijama u okolini Niša realizuje se redovna obuka vojnika na služenju vojnog roka generacije „mart 2022“ koji su raspoređeni u Mešoviti artiljerijski divizion Mešovite artiljerijske brigade.

U ovom periodu vojnog roka, nakon uspešno završene individualne obuke, vojnici se zajedno sa profesionalnim sastavom obučavaju za borbenu upotrebu samohodnih višecevnih lansera raketa 128 mm M-94 „plamen-s“ i 262 mm M-87 „orkan“.

Radi osposobljavanja za delotvornu upotrebu raketnih sistema, vojnici prolaze sve sadržaje obuke u sastavu posluga, od izviđanja i posedanja raketnog položaja, preko prevođenja oruđa u borbeni položaj, zauzimanja elemenata za gađanje, rada poslužilaca nakon izdavanja komande za gađanje, do prelaska na naredni vatreni položaj.

Istovremeno sa obukom vojnika na služenju vojnog roka realizuje se i dodatno osposobljavanje profesionalnih vojnika koji su svoju karijeru u Vojsci Srbije nedavno započeli na dužnostima poslužilaca na ovim artiljerijskim raketnim sistemima.

Obuka vojnika na služenju vojnog roka u Mešovitoj artiljerijskoj brigadi traje tri meseca, tokom kojih se oni obučavaju za izvršavanje kolektivnih zadataka i aktivno uključuju u život i rad jedinice, a mnogi od njih će baš u ovoj brigadi zasnovati radni odnos kao profesionalni vojnici Vojske Srbije.

Povezane vesti