Obuka na vučnim top-haubicama u Kopnenoj vojsci

Utorak, 9.8.2022 | Obuka
Na lokacijama razmeštaja Mešovite artiljerijske brigade u toku je intenzivna obuka profesionalnog sastava za upotrebu i održavanje vučnih top-haubica 152 mm M-84 „nora“.

Reč je o redovnoj obuci koja se realizuje sa ciljem održavanja visokog nivoa obučenosti za pružanje artiljerijske vatrene podrške jedinicama Kopnene vojske i osposobljavanja profesionalnih vojnika za dodatne dužnosti.

Tokom obuke dodatno se podiže osposobljenost vojnika i starešina za efikasnu borbenu upotrebu top-haubice „nora“. Posluge težišno uvežbavaju taktičke radnje prilikom posedanja i promene vatrenog položaja, izviđanja i otkrivanja ciljeva, kao i proračun elemenata za gađanje i korekturu artiljerijske vatre.

Realizacijom ove obuke, koja se izvodi po ciklusima tokom cele godine, postiže se da su svi pripadnici jedinice obučeni za više dužnosti u okviru svog roda, čime se unapređuje žilavost, borbena otpornost i ukupna borbena gotovost Mešovite artiljerijske brigade.

Povezane vesti