Obuka u jedinicama atomsko-biološko-hemijske odbrane

Ponedeljak, 20.2.2023 | Obuka
Na vojnom kompleksu „Ravnjak“ u Kruševcu u toku je obuka pripadnika 246. bataljona atomsko-biološko-hemijske odbrane za realizaciju zadataka protivnuklearnog, hemijskog i biološkog obezbeđenja jedinica Vojske Srbije.

Imajući u vidu specifične zadatke za koje je namenjena ova jedinica, imperativ je osposobljenost za hitno reagovanje, pa se obuka izvodi kontinuirano tokom cele godine u svim uslovima u kojima se profesionalni sastav može naći za vreme angažovanja.

Pripadnici jedinice na obuci usavršavaju metodologiju i procedure za rad u kontaminiranom okruženju, od razvijanja laboratorijske stanice u terenskim uslovima, detekcije, pravilnog uzimanja i analitičke obrade potencijalno kontaminiranih uzoraka, do sprovođenja dekontaminacije i zaštitnih mera u slučaju nuklearnog ili hemijskog udesa. U procesu obučavanja koriste se prenosne radiometrijske i hemijske laboratorije, detektori novije generacije, sredstva za dekontaminaciju i izolujuća oprema koja obezbeđuje potpunu zaštitu ljudstva pri radu sa kontaminantima.

Uspešnom realizacijom ove obuke dalje se unapređuje obučenost profesionalnog sastava 246. bataljona ABHO za izvršavanje namenskih zadataka u operacijama Vojske Srbije, ali i gotovost za efikasnu podršku civilnim vlastima u saniranju posledica prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

Povezane vesti