Poseta NATO delegacije za pripremu vežbe „Stena 03“

Utorak, 3.4.2018 | Međunarodna saradnja

U okviru priprema za realizaciju taktičke vežbe „Stena 03“ u poseti Vojsci Srbije boravi delegacija oficira iz komandi združenih snaga NATO-a iz Napulja i Brunsuma.

U okviru priprema za realizaciju taktičke vežbe „Stena 03“ i samoevaluaciju inžinjerijske čete opšte namene deklarisane za učešće u multinacionalnim operacijama, u poseti Vojsci Srbije boravi delegacija oficira iz komandi združenih snaga NATO-a iz Napulja i Brunsuma.

Dvodnevna poseta četvoročlane delegacije je otpočela danas u kasarni „Banjica 2“ u Beogradu, u organizaciji Uprave za operativne poslove Generalštaba Vojske Srbije. Današnjem susretu je prisustvovao deo rukovodstva vežbe, predvođen rukovodiocem vežbe pukovnikom Draganom Antićem iz Komande Treće brigade kopnene vojske, i deo nacionalnog evaluatorskog tima VS predvođen pukovnikom Marijom Arbutinom iz Uprave za opšte poslove.

Cilj posete je usaglašavanje scenarija, glavnih događaja i supozicija, i drugih ključnih dokumenata za predstojeću taktičku vežbu „Stena 03“ i samoevaluaciju drugog nivoa inžinjerijske čete opšte namene, iz sastava 310. inžinjerijskog bataljona Treće brigade kopnene vojske, deklarisane prema Konceptu operativnih sposobnosti za učešće u multinacionalnim operacijama.

Jedinice Vojske Srbije deklarisane za učešće u multinacionalnim operacijama su dosadašnjim učešćem u Konceptu operativnih sposobnosti unapredile interoperabilnost i sposobnosti za izvršavanje zadataka u sve tri misije Vojske Srbije, kao i saradnju sa državama članicama programa Partnerstvo za mir.

Taktička vežba i samoevaluacija drugog nivoa deklarisane inžinjerijske čete opšte namene održaće se u bazi „Jug“ kod Bujanovca od 24. do 28. septembra ove godine. Evaluatorski tim sastavljen od pripadnika VS i oficira iz vojski članica Partnerstva za mir će tada praktično proveriti osposobljenost i dostignuti nivo operativnih sposobnosti inžinjerijske jedinice za izvršavanje složenih zadataka u multinacionalnim operacijama, kao što su izgradnja i rekonstrukcija puteva i mostova, utvrđivanje i maskiranje komandnih mesta, obezbeđenje konvoja i transporta humanitarne pomoći, evakuacija povređenih i obolelih, postupci sa lokalnim stanovništvom i slično. 

Povezane vesti