Kurs za glavne podoficire

Utorak, 19.10.2021 | Obuka
U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u toku je 7. Kurs za glavne podoficire koji pohađaju odabrani podoficiri iz komandi i jedinica Vojske Srbije.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za obavljanje najodgovornijih podoficirskih dužnosti u komandama i jedinicama Vojske Srbije ranga bataljona i višeg i podršku pretpostavljenim komandantima za sva pitanja u vezi sa obukom i statusom podoficira i profesionalnih vojnika.

Usavršavanje traje 12 nedelja, a programom su obuhvaćeni sadržaji iz oblasti rukovođenja i komandovanja, upravljanja obukom, upravljanja resursima, veštine komunikacije, vojne psihologije, prava i propisa, engleskog jezika i fizičke obuke.

Kurs za glavne podoficire predstavlja najviši nivo karijernog usavršavanja podoficira, na koji se upućuju samo najbolji i najiskusniji podoficiri koji su se u dosadašnjoj karijeri dokazali radom, zalaganjem i izraženim liderskim sposobnostima.

Povezane vesti