Specijalistička obuka vojnika roda pešadije

Četvrtak, 9.2.2023 | Obuka
Na poligonima za obuku Vojske Srbije u okolini Požarevca prethodnih dana je realizovano stacionarno logorovanje vojnika na služenju vojnog roka generacije „decembar 2022“ roda pešadije.

Ovaj segment individualne specijalističke obuke realizuje se u skladu sa programom osposobljavanja vojnika na služenju vojnog roka sa ciljem njihovog obučavanja za izvršavanje borbenih zadataka u odbrani i napadu i adaptiranja na život i rad u terenskim uslovima.

Tokom višednevne obuke na poligonu, vojnici su uvežbavali taktičke radnje i postupke u borbi, kao što su orijentacija, osmatranje, maskiranje, kretanje na bojištu, te izradu zaklona za dejstvo i zaštitu, a realizovali su i sva predviđena gađanja iz pešadijskog naoružanja. Poseban izazov za vojnike je bila taktička staza sa preprekama na kojoj su bili u prilici da pokažu stečena znanja i veštine za brzo i pravilno reagovanje u primeni taktičkih radnji i rešavanju vatrenih zadataka u odbrani i napadu.

Po povratku sa terena sledi završni deo individualne specijalističke obuke i provera obučenosti ove generacije vojnika za izvršavanje taktičkih zadataka i borbenu upotrebu ličnog i kolektivnog naoružanja roda pešadije, a zatim i premeštaj u jedinice Vojske Srbije na obuku za realizaciju kolektivnih zadataka.

Povezane vesti