Obuka u Mešovitoj artiljerijskoj brigadi na top-haubicama 152 mm

Utorak, 8.2.2022 | Obuka
U kasarni „Mija Stanimirović“ u Nišu i na privremenom poligonu „Rujnička kosa“ u toku je redovna obuka profesionalnog sastava Mešovite artiljerijske brigade na top-haubicama 152 mm M-84 „nora“.
 
Obuka u jedinici se izvodi tokom cele godine, radi očuvanja i unapređenja osposobljenosti za efikasnu borbenu upotrebu ovog artiljerijskog sistema, a u ovoj fazi pripadnici jedinice se praktično obučavaju za izvršavanje kolektivnih zadataka.

Posebna pažnja se poklanja uvežbavanju radnji i postupaka prilikom posedanja vatrenog položaja, pravovremenog otkrivanja i uočavanja ciljeva, proračuna i pravilnog zauzimanja elemenata za izvršenje gađanja, kao i radu posluga nakon izdavanja komande za gađanje.

Ovaj period obučavanja se završava pokretnim logorovanjem, kada će se na više lokacija proveriti obučenost za obavljanje širokog spektra zadataka jedinice i biti izvedena taktička vežba sa bojevim gađanjem. 

Top-haubica 152 mm M-84 „nora“ je namenjena za vatrenu podršku jedinicama Kopnene vojske u izvođenju borbenih operacija, ostvarivanjem snažne, brze i precizne vatre po ciljevima na velikim daljinama.

Povezane vesti