Vojna vežba Vek pobednika 1918-2018

Subota, 10.11.2018 | Obuka

Završnica združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem „Vek pobednika 1918-2018“ održava se danas povodom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, u čast srpskih junaka koji su izvojevali velike pobede i slobodu za svoju Srbiju.

16.00 - Ministar odbrane Aleksandar Vulin, na kraju vežbe u Titelu kojom je završena višednevna vojna vežba „Vek pobednika 1918-2018“, čestitao je učesnicima vežbe i svim pripadnicima Vojske Srbije na izuzetnom prikazu njenih operativnih sposobnosti i spremnosti za odbranu Srbije.  

- Vežba kao što je ova priprema se decenijama, vežba kao što je ova priprema se sa vojskom koja je u stanju da jednovremeno na 10 mesta ne samo vežba, već je u stanju da na 10 mesta primi borbu. Malo je armija u svetu koje mogu u tako kratkom vremenskom periodu da se organizuju, izađu na toliko različitih pravaca i odgovore na svaki zahtev. Najveća vrednost ove vežbe je u tome što smo pokazali vojsku baš onakvu kakva jeste, vojsku koja je ispunjavala sve svoje zadatke, kao što bi ih ispunjavala u ratu. Ovo nisu kombinovane jedinice, ovo su organske jedinice, onakve kakave one jesu i radile su baš ono za šta su pripremane i za šta su obučavane. Vežba kao što je ova ne može da se pripremi u mesec dana i ona je plod velikog napora, velike upornosti, velikog strpljenja i velikog poverenja u Vojsku Srbije, naglasio je ministar Vulin.
 
Prema njegovim rečima, od 2012. godine pa do danas, Vojska Srbije se od jedne demoralisane i skoro napuštene, vojske koja je trebalo da nestane, pretvorila u savremenu, borbenu vojsku – vojsku koja se obnavlja.
 
- Zato hoću da se zahvalim vrhovnom komandantu Aleksandru Vučiću zbog njegove upornosti i zbog svih ovih godina u kojima se trudio i uspevao da vojsku obnovi, unapredi i učini boljom i savremenijom. I sada, pre nego što je otišao u Pariz, gde će se sastati sa nekim od najznačajnijih svetskih državnika, pozvao me je i tražio da mu podnesem raport kada se vežba završi, a vežba će se završiti kada svaki vojnik bude bio siguran i kada svako od njih večeras ode na spavanje. Briga o svakom čoveku, o njegovoj bezbednosti i sigurnosti. Ovo je vežba koja je pokazala da je naša Vojska u stanju da se nosi sa svim izazovima i da nema baš nikoga ko može da zanemari Vojsku Srbije, i ako ikad pomisli zlo našoj zemlji i našem narodu, bez obzira gde on živeo,moraće da zna da je ova savremena, moderna, snažna Vojska Srbije spremna da zaštiti našu zemlju i naš narod i naš način života, poručio je ministar Vulin.
 
Ministar odbrane je čestitao načelniku Generalštaba generalu Mojsiloviću na izuzetnoj organizaciji i pripremljenosti, generalu Simoviću komandantu Kopnene vojske na svemu što je Kopnena vojska prikazala i svi njeni pripadnici, generalu Žarkoviću komandantu RViPVO na sjajnom prikazu, visokoj spremnosti svih njihovih pripadnika i na tom velikom zadovoljstvu što smo, kako je rekao, posle dugo godina mogli da vidimo i osam aviona MiG-29 na nebu iznad Srbije.
 
- Nebo iznad Srbije je slobodno, Srbija je slobodna i tako će biti dokle god ima ovakvu Vojsku i ovakve ljude koji čine vojsku. Zato brinemo o njima, o njihovom standardu, o standardu njihovih porodica, zato ćemo ponovo imati povećanje plata i idalje imati bolju tehniku, opremu, kao i stambenu izgradnju. I kao što vidite, zato zašlužujemo i poštovanje i ljubav čitavog vašeg naroda. Vežbu ocenjujem kao "vrlo dobru", vežbu ocenjujem kao razlog za ponos svakog našeg pripadnika, ali i svakog građanina naše zemlje, zaključio je ministar Vulin.
 
U veoma atraktivnom prikazu učestvovali su pripadnici Prve brigade Kopnene vojske, Rečne flotile, Specijalne brigade, 250. raketne brigade i 204. vazduhoplovne brigade u sadejstvu sa pripadnicima Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako je istakao načelnik Generalštaba general-potpukovnik Milan Mojsilović, zaključak današnje vežbe je "da su ostvareni svi ciljevi koji su planirani".
 
- Odlučnost, sposobnost, hrabrost, odnos naše države prema našoj vojsci i Vojske ka državi čini Vojsku Srbije nepokolebljivom da i dalje bude u funkciji svoga naroda, rekao je general Mojsilović.
 
Učesnici vežbe prikazali su savlađivanje vodene prepreke, postavljanje pontonskog mosta, skelskog mesta prelaska, kao i pešadijska, protivpešadijska, brodska i protivbrodska dejstva.
 
Predsednik Vlade Vojvodine Igor Mirović naglasio je da je vežba pokazala kako se Vojska Srbije menja na bolje.
 
- Pokazala je kako se menja na bolje u organizaciji, osposobljenosti i opremljenosti. Sve je prikazano u realnom vremenu i zaista ostavlja snažan utisak, rekao je Mirović i dodao da je on "rezervista" i da se nada da će i pripadnici rezerve jednom pokazati da su spremni i oni da učestvuju u ovakvoj vežbi.

15.40 - Uspostavljen je pontonski most na Tisi kojim prelaze borbene snage. Most je dugačak 200 metara i ima 32 članka. Mesto prelaska obezbeđuju dva aviona MiG 29.

15.32 - Efektan prikaz na Titelu učesnici vežbe iz Rečne flotile završavaju defileom.

15.17 - Borbeni brodovi Rečne flotile formiraju raspored za napad po neprijateljskim brodovima koji upravo počinje. Brodska artiljerija dejstvovaće u napadu najpre sa pramčanog dela, a zatim, posle uspešnog izvršenja napada brodovi se okreću i izvlače sa mesta borbe, dejstvujući po neprijateljskom brodovima sa krmenog dela.

15.00 - Rečna flotila i Specijalna brigada prikazuju protivdiverzantsko dejstvo ronilaca s podvodnim naoružanjem, dejstvo grupe brodova i patrolnih čamaca, desantnih i višenamenskih brodova u izvršavanju bojevih gađanja.

Komandni brod "Kozara" menja lokaciju radi praćenja drugog dela vežbe na Titelu.

Rečna flotila i Specijalna brigada prikazuju protivdiverzantsko dejstvo ronilaca s podvodnim naoružanjem, dejstvo grupe brodova i patrolnih čamaca, desantnih i višenamenskih brodova u izvršavanju bojevih gađanja, a završiti svoj prikaz defileom plovnih sredstava.

14.50 - Na Titelu upravo traje prevoz borbenih vozila preko reke Tise, preko postavljene skele sa devet članaka. Na skeli su i tenkovi koji će posle prevoženja biti uključeni u dejstva pešadije i artiljerije protiv neprijatelja. 

14.30 - Vežba na privremenom poligonu „Titel“

Na poligonu „Titel“ nosilac vežbe je Prva brigada Kopnene vojske, a sadejstvuju Rečna flotila, Specijalna brigada, 204. vazduhoplovna brigade i 250. raketna brigada iz sastava Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Ukupno je angažovano oko 170 borbenih sredstava i 1.300 vojnika. Na vežbi su angažovani i pripadnici Žandarmerije MUP-a Srbije.
 
Cilj vežbe je da prikaže uvežbanost i vatrenu moć Prve brigade i Rečne flotile za pripremu i izvođenje napadne operacije u zahvatu vodnog puta, uz vazduhoplovnu podršku.
 
Rukovodioci vežbe su komandant Prve brigade brigadni general Željko Petrović i komandant Rečne flotile kapetan bojnog broda Andrija Andrić.
 
Tokom vežbe prikazuje se savlađivanje vodene prepreke, odnosno reke Tise, zatim postavljanje pontonskog mosta, skelskog mesta prelaska, kao i pešadijska, protivpešadijska, brodska i protivbrodska dejstva. Takođe i ubacivanje izviđačke grupe u borbeni raspored neprijatelja, pretraživanje rečnog dna i polaganje minskih prepreka uz neprekidnu artiljerijsku i podršku avijacije, dva aviona MiG-29 i par aviona Galeb G-4. Na Tisi se, sem brodova, mogu na delu videti i amfibije, kao i radnje i postupci prilikom sklapanja pontonskog mosta, prevoženje tenkova i drugih borbenih vozila skelom, te napad specijalaca na brod.

14.10 - Marševanje tenkovskog bataljona u rejonu Sremske Mitrovice
 
U okolini Sremske Mitrovice tenkovski bataljon izvršio je marš pravcem kasarna „Boško Pavlkovljević Pinki“ Sremska Mitrovica - objekat „Manđelos“- selo Manđelos - selo Šuljam, u cilju stvaranja uslova za uvođenje u borbu. Ukupno je angažovano 30 borbenih sredstava i oko 100 vojnika.

Cilj prikaza je da pokaže osposobljenost tenkovskog bataljona za realizaciju marša u uslovima ravničarskog predela i spremnost da odgovori na eventualne izazove, rizike i pretnje po bezbednost Srbije.
 
Tokom izvođenja vežbe prikazani su postupci posada tenkova pri nailasku neprijateljske avijacije, pri nailasku na kontaminirano zemljište i mine, ukazivanje pomoći ranjenima, prelazak preko mosta i postupci tokom marša.
 
Na osnovu prikazanog građani mogu da imaju puno poverenje u tenkiste Prve brigade i Vojsku Srbije.
 
13.50 - Vežba Specijalne brigade i Rečne flotile na Zvorničkom jezeru
 
Na Zvorničkom jezeru angažovano je ukupno 20 borbenih sredstava i oko 100 pripadnika Specijalne brigade i Rečne flotile koji su izveli diverzantski napad na elemente borbenog rasporeda neprijatelja.

Na početku vežbe tri tima na šest čamaca GDQ-120 prilaze Zvorničkim jezerom mestu izvršenja napada i dejstvom iz ličnog naoružanja i sredstava vatrene podrške uništavaju uočene vatrene tačake. Zatim izrađuju prolaze u fortifikacijskim preprekama, nakon čega uspostavljaju mostobran za iskrcavanje drugog talasa. U drugom talasu četiri tima na četiri čamca GDQ-120 i dva amfibijska transportera PTS-M, uz obezbeđenje i podršku snaga na mostobranu, iskrcavaju se na obalu jezera.

Četiri tima se zatim ukrcavaju na motorna vozila i upućuju ka objektima diverzantskog napada.

Tri tima i amfibijsko odeljenje ostaju na obali u cilju obezbeđenja mostobrana. Nakon uspešno izvedenog diverzantskog napada i neutralisanja neprijatelja timovi se povlače.
 
Prikazana je vrhunska taktička osposobljenost, vatrena osposobljenost i efikasnost i efekta dejstva izviđačko-diverzantskih grupa. Uspešna dejstva pokazala su spremnost Vojske Srbije da brzo i odlučno reaguje na sve pokušaje ugrožavanja teritorije, ljudi i imovine. To je ujedno i potvrda spremnosti snaga za brzo reagovanje na širok dijapazon mogućih pretnji, kojima su danas stvarno ili potencijalno izložene sve države sveta. Na svaki pokušaj ugrožavanja odgovor specijalaca Vojske Srbije biće adekvatan i efikasan.

13.33 - Specijalci Vojske Srbije prikazali su danas na „Međi“  ubacivanje izviđačke grupe padobranskim desantom, prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju pomoću „Malog Miloša“, kao i  blokadu terorista desantiranjem padobranaca i uz pomoć borbenih vozila policije M-86.

Čete za protivteroristička dejstva efektno su izvršile zadatak uništenja terorističke baze, dejstvujući iz snajpera i mitraljeza sa vozila „hamer“, paralelno ubacujući drugi tim iz vazduha tehnikom brzog spuštanja iz helihoptera. Atraktivan je bio i deo njihovog prikaza hvatanje terorista koji su pokušali beg.

13.15 - Vežba Specijalne brigade, Trećeg bataljona Vojne policije i RViPVO na poligonu „Međa“
 
Na poligonu „Međa“ kod Leskovca oko 600 pripadnika Specijalne brigade, Trećeg bataljona Vojne policije i RViPVO prikazuju, uz angažovanje 74 borbena vozila, osposobljenost jedinica u rešavanju taktičkih i vatrenih zadataka u dejstvu protiv terorističkih grupa.
 
Taktička vežba po temi "Ojačani bataljon vojne policije u protivterorističkoj operaciji" ima više celina, a najznačajnije su specijalni desant, klasični desant, napad timova na terorističku bazu, napad timova na teroriste koji se izvlače i napad timova na vozilo i bekstvo terorista u samom vozilu. Vežba je veoma dinamična i ovo je samo deo prikaza osposobljenosti pripadnika Specijalne brigade i Kopnene vojske u realizaciji namenskih zadataka.

12.55 - Vežba 246. bataljona ABHO na Velikom Jastrepcu

Na vežbi na Velikom Jastrepcu učestvuju pripadnici 246. bataljona ABHO iz Kruševca. Oni su danas prikazali angažovanje pripadnika jedinice na zadacima protivnuklearne, hemijske i biološke odbrane, zatim na osmatranju i izviđanju pravaca i rejona borbenih dejstava, obradi prikupljenih podataka i dekontaminaciji kontaminiranih jedinica. 

Na Velikom Jastrepcu angažovano je 26 borbenih sredstava i 120 vojnika koji su prikazali formiranje stanice za dekontaminaciju ljudstva i sredstava ratne tehnike, kao i rad osmatračnice u momentu i nakon nuklearne eksplozije.

12.30 – Posle vežbe na Pešteru predsednik Vučić ocenio je prikaz veoma uspelim, koji pokazuje svu sposobnost Vojske Srbije. Osam Migova, orlovi, helikopteri, sistem PASARS, nova NORA, vozilo Lazar 3, samo su deo naoružanja koje je dejstvovalo u podršci jedinicama u napadu. To je motiv da i dalje brinemo da Vojska Srbije raste i razvija se, u interesu mira i bezbednosti Srbije.

12.15 - Na Pešteru su angažovani tenkovi M84, borbena vozila pešadije M80, samohodne haubice 122 mm „Gvozdika“, borbeno oklopno vozilo POLO M83 i BRDM-2,  višecevni lanser raketa „Oganj“, radar „Žirafa“, a od sredstava koja će uskoro biti uvedena u naoružanje Vojske Srbije, sistem „PASARS“ i haubica 155mm B52 „Nora“.

Iz sastava Ratnog vazduhoplovstva na vežbi učestvuju MIG-29, „ORAO J-22“, helikopteri „Gama“, MI-8, sistem „KUB“ i radar AN TPS-70.

11.58 – Posle vatrene podrške avijacije kreće vatrena artiljerijska i raketna priprema.

11.50 - Na privremenom poligonu „Pešter“ počela je vežba „Borbena grupa na maršu sa prelaskom u napad“ koju izvodi Druga brigada Kopnene vojske, u sadejstvu sa Četvrtom brigadom Kopnene vojske i jedinicama Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Na vežbi je angažovano oko 2.000 vojnika i više od 100 borbenih sredstava.

Na vežbi će biti demonstrirana dejstva lovačke avijacije, lovačko-bombarderske avijacije, artiljerijskih sredstava i tenkova M-84, uz korišćenje borbenih sredstava koja će uskoro biti uvedena u naoružanje Vojske Srbije.

11.45 – Prisutne je pozdravio komandant Druge brigade brigadni general Željko Kuzmanović, izvršio geografsku, topografsku i taktičku orijenatciju i ukazao na osnovne detalje vežbe.

11.30 – Poligon Pešter: Predsednik Vučić upravo je stigao na poligon na Pešteru. Vežbi prisustvuju i član Predsedništva BiH Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Željka Cvijanović.

11.05 - Vežba Petog bataljona vojne policije na poligonu „Orešac“
 
Na poligonu „Orešac“ više od 150 pripadnika Petog bataljona vojne policije izvodi protivterorističku operaciju realizacijom posedanja linije šire blokade, pretrage terena, okruženja terorističke grupe, napada na terorističku grupu i potere za odbeglim teroristima.
 
Na vežbi po temi „Bataljon vojne policije u blokadi, okruženju i uništenju terorističke grupe“ upotrebljene su jedinice na borbenim vozilima vojne policije M-86 sa kojih nišandzije dejstvuju iz mitraljeza M-86. Dejstvuju snajperski parovi, strelci sa automatskim puškama 5,56 mm M-21, automatima «Helker i Koh» 9 mm MP5, pištoljima CZ-99 9 mm.


10.45 - Vežba Četvrte brigade i Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije na poligonu „Borovac“

Počela je vežba na vojnom kompleksu "Borovac" kod Bujanovca koju izvode pripadnici Četvrte brigade kopnene vojske i Centra za obuku jedinica za multinacionalne operacije. Na vežbi je angažovano oko 1.000 vojnika i 100 borbenih sredstava. Nosilac vežbe je Četvrta brigada, a komandant je brigadni general Slobodan Stopa.
 
Cilj vežbe je da prikaže obučenost snaga za reagovanje u izvođenju taktičkih radnji i postupaka u toku izvođenja operacije u različitim zemljišnim i vremenskim uslovima, danju i noću. Težiše je na prikazu obučenosti snaga za komandovanje u radu na donošenju odluke, pripremi za organizovanje operacije i komandovanju jedinicama u operaciji.

10.25 – U izjavi RTS-u predsednik Vučić je istakao da Vojska Srbije korača "koracima od sedam milja" i da je jedna od najosposobljenijih u regionu. Biće još jača, uz dalju modernizaciju. Cilj je da povećanjem plata, novom odećom i obućom, izgradnjom stanova, imamo zadovoljnu i jaku Vojsku Srbije i službe bezbednosti.

10.15 – Predsednik Vučić je izrazio zadovoljstvo prikazanim dejstvima i najavio još više savremenog naoružanja i još bolji standard pripadnika Vojske Srbije. Posebno je istakao da danas tokom vežbe leti osam Migova 29, da artiljerija efektno tuče po ciljevima, da rakete pogađaju ciljeve, tenkovi u napadu deluju moćno, a srećan sam da čak 8.000 ljudi danas vežba i već vidimo koliko su spremni i osposobljeni. Vojska Srbije pokazuje da je jedna respektabilna sila, u koju i dalje ulažemo.

10.09 – Prikaz presretanja neprijateljskog vozila. Posle uspešnog presretanja patrola se udaljava sa zarobljenim neprijateljem, a cilj je prikupljanje podataka o namerama neprijatelja.

09.57 - Počeo je prikaz dejstava izviđačkih organa u različitim uslovima. Predsednik Vučić obilazi teren gde deluje izviđačka patrola i neutrališe neprijatelja. Od zarobljenih se prikupljaju obaveštajni podaci.

09.45 - Po završetku vežbe predsednik Vučić i gosti razgledaju prikaz dejstava izviđačkih organa u različitim uslovima i obilaze taktičko-tehnički zbor, na kome su izložena zaštitna oprema, naoružanje i optoelektronskih sredstava.
 
Od balističke opreme tu su komplet balističke opreme „0“ serije čiji je proizvođač JUMKO Vranje. Od naoružanja izloženi su pištolj 9mm GLOCK 17, puška automatska 5,56mm G36C, puška automatska 5,56mm HK 416, puška automatska 5,56mm SCAR L ckuc, puška automatska 5,56mm SCAR L std i puškomitraljez 5,56mm FN MINIMI.
 
U optoelektronskim sredstvima su binokular dvogled pasivni „DVS-8“, laserski daljinomer dnevno/noćni „MOSCITO", termovizijska kamera multifunkcijska „JIM UC“ i kamera termovizijska „Flir Recon B9“.
 
Tu je i više sredstava protivdiverzantske zaštite, kao što je detektor eksploziva „NTJA-II“.

09.35 - Borbena grupa je prešla u napad, uz podršku artiljerije iz 12 oruđa, na ciljeve udaljene 12 kilometara.

09.30 - Na Vojnom kompleksu „Pasuljanske livade“ nosilac vežbe je Treća brigada Kopnene vojske, a sadejstvuju Mešovita artiljerijska brigada i 98. i 204. vazduhoplovna brigada iz sastava Ratnog vazduhoplovstva.  
 
Na vežbe po temi „Borbena grupa u napadu“  na ovom poligonu angažovano je oko 2.000 vojnika i više od 100 borbenih sredstava. U toku je izvođenje vežbe i prikaz sadejstva avijacije, tehničkih i oklopnih jedinica, kao i ostalih jedinica koje učestvuju u vežbi.

09.10 - Dat je signal za početak vežbe na Vojnom kompleksu „Pasuljanske livade“ i poligon nadleće šest Migova 29. Vežbu komentariše rukovodilac vežbe pukovnik Slađan Stamenković, komandant Treće brigade Kopnene vojske.

08.55 - Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika Generalštaba general-potpukovnika Milana Mojsilovića dolazi na poligon „Pasuljanske livade“, dočekan svečanim strojem Garde.

Vežbi prisustvuju predsednica Vlade Ana Brnabić, članovi Vlade, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, udruženja koja neguju tradiciju oslobodilačkih ratova Srbije i brojni gosti.

Prisutne je pozdravio i osnovne podatke o vežbi dao komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović. On je istakao da je komanda Kopnene vojske dobila zadatak da u sadejstvu sa RViPVO pripremi, organizuje i izvede združenu, jednostranu, višestepenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem operativno taktičkog nivoa po temi "Priprema i upotreba snaga za reagovanje Vojske Srbije".

- Posebnu pažnju i u toku priprema i danas na vežbi posvećujemo sadejstvu između rodova Kopnene vojske, kao i sadejstvu naša dva vida – Kopnene vojske i RViPVO. Vatrom, pokretom, manevrom i silinom udara, pripadnici Kopnene vojske i RViPVO prikazaće sposobnosti u izvršavanju taktičkih i vatrenih zadataka i spremnost da čuvaju otadzbinu Srbiju i obezbede mir svim građanima Republike Srbije bez obzira na nacionalnu, versku i političku pripadnost – naglasio je general Simović.

Prema njegovim rečima, od 2. novembra jedinice se nalaze na terenu gde su izvele odeljenska, vodna i četna bojeva gađanja, taktička uvežbavanja, trenažne letove, bombardovanje i raketiranje, destantiranje i savlađivanje vodenih prepreka. Vežba je počela 8. novembra i završava se danas.

Taktička vežba Bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“

Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, u pratnji ministra odbrane Aleksandra Vulina i načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnika Milana Mojsilovića, prisustvovao je juče taktičkoj vežbi Bataljona vojne policije specijalne namene „Kobre“ u okviru Združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjem „Vek pobednika 1918-2018“.

Vežbom po temi „Izvršenje protivterorističkih i zadataka bezbednosne zaštite“, održanoj u kasarni „General Jovan Mišković“ u Beogradu, počela je jedna od najvećih vojnih vežbi u prethodnih nekoliko godina.
 
Pripadnici „Kobri” prikazali su u nekoliko zahtevnih segmenata, odlučnost, vrhunsku uvežbanost i angažovanje u realizaciji protivterorističkih i zadataka bezbednosne zaštite, uz vazduhoplovnu podršku. Demonstrirali su i tehnike borenja, savlađivanja vodenih prepreka i situaciono gađanje.  
 
Pred državnim i vojnim rukovodstvom, pripadnici “Kobri” su svojim sposobnostima i obučenošću prikazali zašto su jedna od najelitnijih jedinica u Vojsci Srbije.  
 
Prikazu su prisustvovali i generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić.

Predsednik Vučić je posle vežbe istakao da je prikazana vrhunska obučenost, borbenost i energija, kao i ljubav prema svojoj otadzbini.

- Uvek morate da budete potpuno spremni, jer je veoma važno da imamo jednicu kao što su "Kobre" koja može, zajedno sa našom Specijalnom brigadom i sa drugim jedinicama, da obavi najsloženije zadatke u najtežim uslovima. Nadam se da to nikada nećete morati da pokazujete i primenjujete, ali mi moramo da budemo spremni da svoju zemlju zaštitimo, a da ne kažem da odgovorimo drugim izazovima terorizma, na koje takođe vi morate da odgovorite, naglasio je predsednik Vučić, dodajući da spremnost pripadnika "Kobri" mora da bude uvek na najvišem nivou, na čemu će se uvek raditi.

Predsednik Vučić je naglasio da pripadnici Vojske Srbije moraju „da se osećaju dobro i sigurno“ i da imaju na raspolaganju sve što im je potrebno.

- Hvala što volite našu Srbiju. Vratićemo ugled našoj vojsci, biće voljena i poštovana, rekao je predsednik Vučić i poručio da će se ovakve vežbe ubuduće priređivati jednom, ili dva puta godišnje i da će biti masovnije.
 
Po završetku vežbe, zamenik komandanta “Kobri” potpukovnik Goran Colić uručio je, u ime pripadnika Bataljona, predsedniku Aleksandru Vučiću paradni bodež i Zahvalnicu za doprinos u izgradnji i jačanju operativnih sposobnosti jedinice. Ministrima Aleksandru Vulinu i Nebojši Stefanoviću i načelniku Generalštaba general-potpukovniku Milanu Mojsiloviću uručene su Zahvalnice, a direktoru BIA Bratislavu Gašiću Plaketa u znak zahvalnosti za saradnju.

Vežba „Vek pobednika 1918-2018“

 
Završnica združene, višestepene i jednostrane taktičke vežbe sa bojevim gađanjem „Vek pobednika 1918-2018“ održava se danas povodom obeležavanja stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, u čast i slavu srpskih junaka koji su izvojevali velike pobede i slobodu za svoju Srbiju.

Vežba je zasnovana na odluci predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vućića, smernicama ministra odbrane Aleksandra Vulina i naređenju načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnika Milana Mojsilovića. 
 
Odgovoran za planiranje, organizovanje i izvođenje vežbe je komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović, a rukovodilac vežbe je brigadni general Vladeta Baltić.

U vežbi učestvuje oko 8.000 pripadnika Kopnene vojske i Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, 645 borbenih sistema i sredstava i 24 vazduhoplova. Vežba se izvodi po temi „Priprema i upotreba snaga za reagovanje Vojske Srbije“, istovremeno na 10 lokacija - poligonima „Pasuljanske livade“, „Pešter“, „Titel“, „Međa“, „Borovac“ i „Orešac“ i u rejonima Velikog Jastrepca, Zvorničkog jezera,  Sremske Mitrovice i u Vojnoj akademiji Beogradu.
 
Najznačajniji borbeni sistemi Kopnene vojske koji učestvuju na vežbi su tenk M84, borbeno vozilo pešadije M80, samohodna haubica 122 mm „Gvozdika“, borbena oklopna vozila POLO M83 i BRDM-2, top haubica 152 mm „Nora“ i višecevni lanseri raketa „Oganj“ i „Plamen-S“, samohodna lansirna oruđa „Strela 10M“ i „Strela1“, borbeno policijsko vozilo M-83, mali „Miloš“, brodovi, remorkeri, čamci, amfibijska vozila, radar „Žirafa“, terenska vozila „Hamer“, „Defender“, inžinjerijska, terenska i druga specijalna vozila.
 
Iz sastava Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplne odbrane na vežbi će učestvovati MIG-29, „ORAO J22“, „Galeb“, i AN-26, helikopteri „Gama“, MI-8 i MI-17, sistem „KUB“ i radar AN TPS-70.
 
Biće prikazana i sredstva koja će uskoro biti uvedena u naoružanje Vojske Srbije,  borbeno vozilo „Lazar-3“, sistem „PASARS“ i haubica 155mm B52 „Nora“.
 
Tu su i optoelektronski sklopovi, zaštitna balistička oprema, veliki broj novog i savremenog pešadijskog i streljačkog naoružanja i sredstva naoružanja i opreme iz projekta „1500“ kojima se opremaju pre svih jedinice za specijalnu namenu i zadatke.
 
Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije opredelili su se da velikom vojnom vežbom, kakva odavno nije viđena u Srbiji, pokaže svojim građanima da je Vojska Srbije spremna i osposobljena da brani i odbrani svoju Srbiju i svakog našeg građanina. Vežbu će izvesti oficiri, podoficiri i vojnici iste časti i dostojanstva kakvi su bili njihovi uzori iz slavne Srpske vojske.
 
Prikazom dostignutog nivoa operativnih sposobnosti, Vojska Srbije potvrđuje da je snaga spremna da čuva mir, u regionu i Evropi, kao što i danas čuva mir u svetu na brojnim kriznim žarištima, pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije.
 
Tokom višednevnih pripremnih aktivnosti za završnicu vežbe „Vek pobednika 1918-2018“, vojnici i starešine Vojske Srbije pokazali su izuzetan nivo spremnosti i osposobljenosti. Ali je jako primetna i njihova želja da pokažu svim građanima Srbije sa koliko zadovoljstva oni to rade, vešto i uvežbano, jer to rade upravo zbog bezbednosti svih građana i države Srbije.
 
Vojska Srbije oprema se i priprema upravo da bi se očuvao mir i stabilnostna Balkanu, na kome želimo napredak, bolji život i bolju budućnost za mlade generacije.

Povezane vesti