Osnovna padobranska obuka vojnika na služenju vojnog roka

Sreda, 2.2.2022 | Obuka
Na vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu realizuje se osnovna padobranska obuka vojnika generacije „septembar 2021“ koji vojni rok služe u 63. padobranskoj brigadi.

Obuka predstavlja završni deo procesa osposobljavanja vojnika na služenju vojnog roka padobranske specijalnosti. Izvodi se u trajanju od četiri nedelje, pri čemu zemaljski deo traje tri, a realizacija padobranskih skokova – jednu sedmicu. 

U okviru zemaljskog dela obuke, koji je izuzetno psihofizički zahtevan, akcenat je na radu na padobranskim spravama, kao i na pojačanoj fizičkoj pripremi, sa ciljem da vojnici u potpunosti usvoje potrebna znanja o desantnom padobranu i padobranskoj opremi i savladaju osnove tehnike izvršenja padobranskog skoka. Radnje se uvežbavaju do automatizma kako bi se mogućnost pojave nepravilnosti prilikom izvršenja skoka svela na najmanju moguću meru.

Potom sledi realizacija padobranskih skokova u dnevnim i noćnim uslovima, sa naoružanjem i dodatnim teretom, uz korišćenje savremenih desantnih padobrana koji su na upotrebi u jedinici od 2018. godine. 

Rezultat uspešno izvedene osnovne padobranske obuke su vojnici-padobranci osposobljeni za izvršavanje padobranskih skokova desantnim padobranom u svim uslovima, a gotovo svi iz ove generacije će po završetku vojnog roka postati deo profesionalnog sastava 63. padobranske brigade.

Povezane vesti